A N U N Ţ

În urma sedinței privind selecţia dosarelor, în vederea participării la concursul pentru ocuparea funcției de ȘEF BIROU din cadrul Compartimentului Administrativ, studii medii, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată,  din data de 15.11.2017, ora 10.00, comisia  de concurs, conform procesului-verbal al ședinței din data de 08.11.2017, a  stabilit următoarele:

Situația dosarelor pentru participarea la concurs în vederea ocupării postului de Șef Birou din cadrul Compartimentului Administrativ:

  1. COJAN DORIN     ( 3265/02.11.2017)                      ADMIS

Candidatul admis  este așteptat miercuri  15  noiembrie  2017, ora 10.00  la sediul  Teatrului în vederea susţinerii probelor.

 

   DIRECTOR,                                                                         Inspector de specialitate

IOAN HOLBAN                                                                                Enachi Cristina

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »