Anunț privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare

A N U N Ț

Privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare într-o funcție prevăzută cu un nivel de studii superior, pentru funcția de economist,  grad profesional I

Nr.crt. Nume și prenume candidat Punctaj proba scrisă Mențiune ADMIS/RESPINS
1. GALBEN CLAUDIA 91,00 ADMIS

 

Eventualele contestații se pot formula până la data de 03.04.2020  ora 13.00 la Secretariatul Teatrului Luceafărul Iași.

Prezentul anuț a fost publicat la sediul Teatrului Luceafărul Iași cât și pe pagina de internet a instituției.

DIRECTOR,
IOAN HOLBAN

Insp. specialitate
Enachi Cristina

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »