ANUNȚ PRIVIND  REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA INTERVIU la concursul organizat în vederea ocupării posului de MAGAZINER

la concursul organizat în data de 21.02.2018 în vederea ocupării postului de MAGAZINER în cadrul Teatrului „Luceafărul’’ Iași

Nr. crt Nume și prenume candidat Punctaj obținut la proba interviu Rezultat probă interviu
1. RUSU  ALINA-PETRONELA 83,67 ADMIS
2. SANZAIANU  PETRU 72,67 RESPINS
3. PLAMADEALA  MIHAELA 54,33 RESPINS
4. BARABULA  OVIDIU 43,33 RESPINS
5. ZAGAN  ALINA-GABRIELA 41,67 RESPINS

 

Afișat astăzi 21.02.2018, ora 13.30  la sediul Teatrului „Luceafărul’’  Iași.

Eventualele contestații la proba interviu sunt așteptate în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor la Secretariatul Teatrului.

DIRECTOR ,
 IOAN HOLBAN                                                                      

Secretar Comisie Concurs,
Insp. Enachi Cristina

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »