Anunț privind rezultatele la examenele de promovare la grad profesional superior din data de 07.04.2020

1. Rezultatele la examenul de promovare pentru funcția de actor mânuitor păpuși-marionete, studii superioare,  grad profesional I

Nr.crt. Nume și prenume candidat Punctaj proba prcatică Mențiune ADMIS/RESPINS
1. Mihalache Carmen Alexandra 95,33 ADMIS
2. Maftei Dragoș-Nicolae 94,33 ADMIS
3. Cocoș Petre Georgian 94,30 ADMIS
4.   Iurașcu Bogdan Alexandru 91,67 ADMIS
5. Zmuncilă Elena 91,33 ADMIS

 

2. Rezultatele la examenul de promovare pentru funcția de referent artistic, studii medii , grad profesional II

Nr.crt. Nume și prenume candidat Punctaj lucrare scrisă Mențiune ADMIS/RESPINS
1. Scutaru E. Mădălina 95,00 ADMIS

 

3. Rezultatele la examenul de promovare pentru funcția de pictor , studii superioare, grad profesional I

Nr.crt. Nume și prenume candidat Punctaj probă practică Mențiune ADMIS/RESPINS
1. Mîrzac Adrian 92,67 ADMIS

 

Eventualele contestații se pot formula până la data de 08.04.2020  ora 13.00 la Secretariatul Teatrului Luceafărul Iași.

Prezentul anuț a fost publicat la sediul Teatrului Luceafărul Iași cât și pe pagina de internet a instituției.

DIRECTOR,
IOAN HOLBAN

Insp. specialitate
Enachi Cristin

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »