Anunț  pentru atribuirea achiziției de servicii cuprinse în Anexa 2 din legea nr.98/2016 având ca obiect organizarea „Festivalului Internațional de Teatrul pentru Publicul Tânăr”

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași

Nr.2598/19.09.2022

 

Anunț  pentru atribuirea achiziției de servicii cuprinse în Anexa 2 din legea nr.98/2016 având ca obiect organizarea „Festivalului Internațional de Teatrul pentru Publicul Tânăr, Conflict Confruntare, ediția a XV-ace se va desfășura în perioada 01.10.2022-09.10.2022,

cod CPV 55100000-1 Servicii Hoteliere și cod CPV 55300000-3 – Servicii de restaurant și de servire a mâncării

Către:

Operatorii economici interesaţi

1. Descriere contract

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași cu sediul în strada Grigore Ureche nr.5, Iași dorește să achiziționeze prin procedură proprie de atribuire de servicii sociale ori alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2, servicii hoteliere 3* cod CPV55100000-1  și servicii de restaurant și de servire a mâncării cod CPV 55300000-3, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, Conflict Confruntare, ediția a XV-a, ce se va desfășura în perioada 01.10.2022-09.10.2022.

Cantitatea de servicii estimată:

-257 (douăsutecincizecișișapte) camere single pentru 11 nopți, în perioada 29.09.2022 (inclusiv)-09.10.2022(inclusiv);

-168 (unasutășaizecișiopt) camere duble pentru 10 nopți, în perioada 30.09.2022(inclusiv) -09.10. 2022(inclusiv);

-93 (nouăzecișitrei)  prânzuri, în perioada 01.10.2022 (inclusiv)-10.10.2022(inclusiv);

-102 (osutădoi) cină, în perioada 30.09.2022 (inclusiv)-09.10.2022(inclusiv).

Valoare maximă estimată a achiziţiei este 180,660 ron cu TVA

Se va asigura micul dejun pentru persoanele cazate, prețul acestuia fiind inclus în contravaloarea serviciilor hoteliere.

Prestarea serviciilor se va realiza la cel mai avantajos preț (tarif) de prestație, în cele mai performante condiții de efectuare a prestației, prin aplicarea celor mai eficiente și eficace metode de efectuare a prestației, pe baza utilizării tehnicilor specifice industriei turistice.

Oferta trebuie să conțină obligatoriu numele hotelului propus pentru asigurarea spațiilor de cazare.

Hotelul trebuie să dispună de servicii și spațiu de depozitare a bagajelor.

Hotelul trebuie să dispună de restaurant și bar de zi/cafe-bar.

Ofertantul are obligația de a prezenta în ofertă disponibilitatea unității de cazare.

Mesele principale (prânz și cină) vor fi la restaurantul hotelului unde sunt cazați participanții festivalului;

Restaurantul hotelului va fi de minim 3 stele, cu o capacitate de minim 100  de locuri;

Ofertanții vor prezenta meniul pe fiecare dintre zile pentru prânz și cină.

Se va asigura la nevoie, meniuri pentru regimul alimentar solicitat de participant.

Orarul de servire a meselor va fi stabilit în funcție de programul participanților.

Prin ofertele financiare, operatorii economici își vor asuma un tarif prezentat în lei, care va fi practicat în relația cu autoritatea contractantă, pe parcursul derulării contractului.

Tariful acceptat trebuie sa fie per cameră dublă/noapte, cameră single/noapte, per masa de prânz/cină cu și fără TVA și orice alte taxe și servicii prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Vor fi acceptate doar propunerile care conțin în mod obligatoriu, accesul și staționarea gratuită în parcarea hotelului ofertat, pe perioada de desfășurare a festivalului a mașinilor de diferite tonaje a participanților din festival (autovehicule, microbuze, autobuze, autocare, autoutilitare, camioane cu prelată de diferite tonaje, camioane cu semiremorcă, camioane cu remorcă, etc.)

Vor fi acceptate doar hotelurile care se situează strict la o distanță de cel mult 1 km față de Teatrul Luceafărul Iași din strada Grigore Ureche nr.5 pentru a facilita accesul cât mai rapid a invitațiilor din festival la sediul instituției sau în locațiile unde vor avea loc evenimentele din cadrul festivalului și pentru a nu genera costuri suplimentare crescute (ex. deplasare cu taxiul sau alte mijloace de transport, etc.).

Ofertantul va declara în scris distanța la care se află hotelul față de Teatrul Luceafărul Iași situat în strada Grigore Ureche nr.5.

Comisia de evaluare a ofertelor va verifica declarația ofertantului privind distanța, consultând aplicația Google Maps și consemnând cele constatate în procesul verbal de evaluare a ofertelor.

Cerința are la bază specificul activității invitațiilor din festival și a programului fiecărui participant în festival, cu perioade inegale, cu pauze  în care acestea ar putea să se deplaseze rapid către hotel, către instituția noastră sau în locațiile unde vor avea loc evenimentele din cadrul festivalului.

In acest context, ofertele care nu vor respecta cerința de mai sus (privind distanța față de Teatrul Luceafărul Iași) vor fi respinse ca fiind neconforme.

Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare în vederea încheierii contractului de achiziție publică : prețul cel mai scăzut.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de prestări servicii.

Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.

Limba de redactare a ofertei: română.

Plata se va face în contul de Trezorerie al operatorului economic, respectiv în 60 de zile de la data facturării, după efectuarea recepţiei serviciilor prestate. Nu se achită avans pentru executarea contractului.

Data și ora limită de depunere a ofertelor : Operatorii economici vor transmite ofertele către autoritatea contractantă, pe mail la adresa teatrul_lucefarul@yahoo.com sau la secretariatul instituției până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, respectiv 21.09.2022, ora 16.00.

Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a acestora nu vor fi luate în considerare.

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare.

Comisia de evaluare va analiza şi verifica ofertele primite, va solicita clarificări dacă este nevoie, şi va stabili câștigătorul achiziției.

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă operatorului economic căruia i se va atribui contractul de servicii.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »