Anunț achiziție servicii de editare și tipărire carte

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași
Nr.2762/25.11.2021

 

Anunț achiziție servicii de editare și tipărire carte

Cod CPV 79970000-4

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, din catalogul de produse SEAP, conform Legii 98/2016, servicii editare și tipărire pentru monografia „Teatrul Luceafărul Iași. 70 de ani de existență artistică”, ediția a III-a, revăzută și adăugită, coordonatori Oltița Cîntec și Daniela Șilindean.

Monografia este realizată pentru aniversarea celor 70 stagiuni de activitate a Teatrului Luceafărul Iași – “Luceafărul 70”

Valoare totală estimată cu TVA, servicii de editare și tipar pentru monografia „Teatrul Luceafărul Iași. 70 de ani de existență artistică”, ediția a III-a, revăzută și adăugită, coordonatori Oltița Cîntec și Daniela Șilindean pentru 300 de exemplare  este de 11400 de lei;

Date tehnice

Format finit: A4 landscape;

Nr. pagini: 220 pagini;

Suport interior – hârtie albă offset,  90 g/mp;

Tipar interior: alb/negru;

Coperta: carton 200 g/mp, policromie, termofoliere mat, UV selectiv;

Activități redacționale (editare text, corectură, tehnoredactare, DTP);

Tiraj: 300 exemplare.

Se solicită acordarea unui număr ISBN.

Condiții referitoare la contract

  1. Timp de execuție și livrare – maxim 72 de ore după BUNUL DE TIPAR dat în scris de Beneficiar.
  2. Livrarea se va face gratuit la sediul Beneficiarului din strada Grigore Ureche nr.5, Iași. Toate materialele vor fi livrate și ambalate corespunzător pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
  3. Plata se va face prin virament bancar până la 31 decembrie 2021, după efectuarea şi recepționarea serviciilor prestate şi înregistrarea facturii fiscale emise de către Prestator la sediul Beneficiarului.
  4. Perioada de execuție a contractului este până la maxim data de 10.12.2021 când vor fi livrate toate cărțile la sediul Beneficiarului din strada Grigore Ureche nr.5, Iași.

Condiții de participare

Ofertele trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: preț fără și cu TVA, calitatea hârtiei folosite, PUNCT DE LUCRU ÎN JUDEȚUL IAȘI, termen de execuție, transport gratuit la sediul Beneficiarului, condiții și termen de livrare etc. și se pot trimite prin mail la sediul Teatrului „Luceafărul”: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 26.11.2021, ora 17.00.

Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut și se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din caietul de sarcini.

Atribuirea achiziției se va realiza prin intermediul platformei SEAP. Câștigătorul achiziției va posta pe SEAP prețul total fără TVA, de unde se va face adjudecarea finală.

Informații suplimentare

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse prin mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 26.11.2021 ora 17.00. Ofertele depuse după această dată, vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate.

Orice solicitare de informații suplimentare va fi făcută în scris Teatrului „Luceafărul” pe adresa de mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

 

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »