Anunț achiziție servicii de tipărire și livrare Cod CPV 79823000-9

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași
Nr.2154 /04.10.2021

 

Anunț achiziție servicii de tipărire și livrare

Cod CPV 79823000-9

 

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, conform Legii 98/2016, servicii de concepție grafică, editare, pregătire tipar, tipar a următoarelor materiale pentru evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, ediția a XIV-a ce se va desfășura în perioada 01.10.2021-10.10.2021:

• Autocolant 2 elemente (1 set) concepţie grafică, editare, pregătire tipar, tipar pe autocolant, o singura față, policromie, format din:

  1. Autocolant: 84×70 cm 1 buc.;
  2. Autocolant: 107×70 cm x 1 buc.

Valoare estimată totală cu TVA este de 400 de lei; Ofertantul se obligă să decoreze și să neutralizeze materialul de pe suportul pus la dispoziție de Beneficiar.

• Mască bumbac cu protecție, personalizată prin transfer termic – 300 bucăți. Valoare estimată totală cu TVA este de 5400 de lei;

Valoare estimată totală cu TVA este de 5800 de lei;

Condiții referitoare la contract

  1. Timp de execuție și livrare: maxim 24 de ore după BUNUL DE TIPAR dat în scris de Beneficiar.
  2. Livrarea se va face gratuit la sediul Beneficiarului din strada Grigore Ureche nr. 5, Iași. Orice deteriorare a oricărui material ce va fi constatată de către Beneficiar, trebuie remediată în cel mai scurt timp, prin înlocuire, acesta revenind în totalitate în sarcina Prestatorului, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
  3. Plata se va face prin virament bancar în termen de maxim 60 de zile de la data recepționării materialelor și primirea facturii.

Condiții de participare

Ofertele trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: preț fără și cu TVA, calitatea hârtiei folosite, PUNCT DE LUCRU ÎN JUDEȚUL IAȘI, termen de execuție, transport gratuit la sediul Beneficiarului, condiții și termen de livrare etc. și se pot trimite prin mail la sediul Teatrului „Luceafărul”: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 05.10.2021, ora 16.00.

Criteriul de atribuire

Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse prin mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 05.10.2021, ora 16.00. Ofertele depuse după această dată, vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate. Câștigătorul achiziției va posta pe SEAP prețul total fără TVA, de unde se va face adjudecarea finală.

Orice solicitare de informații suplimentare va fi făcută în scris Teatrului „Luceafărul” pe adresa de mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »