Anunț achiziție servicii de tipărire și livrare Cod CPV 79823000-9

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași

Nr.2492/05.11.2021

 

Anunț achiziție servicii de tipărire și livrare
Cod CPV 79823000-9

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, din catalogul de produse SEAP, conform Legii 98/2016, servicii de concepție grafică, editare, pregătire tipar, tipar a următoarelor materiale pentru aniversarea 70 stagiuni de activitate a Teatrului Luceafărul Iași – “Luceafărul 70”:

  • Banner exterior – 1 bucată, dimensiune 8000×2000 mm, concept grafic, pregătire tipar, tipar pe suport poliplan 1 singură față, policromie, tiv pe toate laturile, capse pe sus/jos. Valoare estimată totală cu TVA este de 2900 de lei;
  • Afiș – 2 bucăți, dimensiune: 95×130 cm, concepţie grafică, editare, pregătire tipar, tipar policromie pe hârtie cretată, 1 singură faţă. Valoare estimată totală cu TVA este de 140 de lei;
  • Afiș outdoor – 40 buc. pe hârtie cretată 150 g/mp, dimensiune 84×140 cm, tipar policromie. Valoare estimată totală cu TVA este de 1920 de lei;
  • Mesh exterior -1 buc., dimensiune 5300×4400 mm, pe suport pânzat perforat, capse, tipar policromie cu ecosolvent, rezistent la intemperii și rupere. Valoare estimată totală cu TVA este de 2900 lei;

Valoare estimată totală cu TVA este de 7860 de lei;

Condiții referitoare la contract

  1. Timp de execuție și livrare: maxim 72 de ore după BUNUL DE TIPAR dat în scris de Beneficiar.
  2. Livrarea se va face gratuit la sediul Beneficiarului din strada Grigore Ureche nr. 5, Iași. Orice deteriorare a oricărui material ce va fi constatată de către Beneficiar, trebuie remediată în cel mai scurt timp, prin înlocuire, acesta revenind în totalitate în sarcina Prestatorului, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
  3. Plata se va face prin virament bancar în termen de maxim 30 de zile de la data recepționării materialelor și primirea facturii.

Condiții de participare

Ofertele trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: preț fără și cu TVA, calitatea hârtiei folosite, PUNCT DE LUCRU ÎN JUDEȚUL IAȘI, termen de execuție, transport gratuit la sediul Beneficiarului, condiții și termen de livrare etc. și se pot trimite prin mail la sediul Teatrului „Luceafărul”: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 09.11.2021, ora 15.00.

Criteriul de atribuire

Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse prin mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 09.11.2021, ora 15.00. Ofertele depuse după această dată, vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate. Câștigătorul achiziției va posta pe SEAP prețul total fără TVA, de unde se va face adjudecarea finală.

Orice solicitare de informații suplimentare va fi făcută în scris Teatrului „Luceafărul” pe adresa de mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »