Anunț achiziție servicii de editare și tipărire carte

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași

Nr. 1810/10.09.2020

Anunț achiziție servicii de editare și tipărire carte

Cod CPV 79970000-4

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, din catalogul de produse SEAP, conform Legii 98/2016, servicii editare și tipărire pentru volumul colectiv „Un virus pe scena lumii. Teatru și pandemie 2.0”,  coordonator Oltița Cîntec.

Volumul va fi lansat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, ediția a XIII-a ce se va desfășura în perioada 02.10.2020-07.10.2020.

Valoare totală estimată cu TVA, servicii de editare și tipar pentru volumul colectiv „Un virus pe scena lumii. Teatru și pandemie 2.0”, coordonator Oltița Cîntec  pentru 270 de exemplare  este de 9990 de lei;

Date tehnice

Format finit: 14×20 cm;

Nr. pagini: min.120–max.170 pagini;

Suport: interior – hârtie 70 g/mp;

Tipar: alb/negru;

Coperta: carton Ecarta 300 g/mp, policromie, termofoliere mată cu UV selectiv;

Activități redacționale (editare text, corectură, lectură și tehnoredactare, DTP);

Tiraj: 270 exemplare;

Se solicită acordarea unui număr ISBN.

Condiții referitoare la contract

  1. Timp de execuție și livrare – maxim 48 de ore după BUNUL DE TIPAR dat de Beneficiar.
  2. Livrarea se va face gratuit la sediul Beneficiarului din strada Grigore Ureche nr.5, Iași. Toate materialele vor fi livrate și ambalate corespunzător pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
  3. Plata se va face prin virament bancar în termen de maxim 60 de zile de la data recepționării cărților și primirea facturii.
  4. Perioada de execuție a contractului este până la maxim data de 21.09.2020 când vor fi livrate toate cărțile la sediul Beneficiarului din strada Grigore Ureche nr.5, Iași.

Condiții de participare

Ofertele trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: preț fără și cu TVA, calitatea hârtiei folosite, PUNCT DE LUCRU ÎN JUDEȚUL IAȘI, termen de execuție, transport gratuit la sediul Beneficiarului, condiții și termen de livrare etc. și se pot trimite prin mail la sediul Teatrului „Luceafărul”: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 14.09.2020, ora 11.30.

Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut și se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din caietul de sarcini.

Atribuirea achiziției se va realiza prin intermediul platformei SEAP. Câștigătorul achiziției va posta pe SEAP prețul total fără TVA, de unde se va face adjudecarea finală.

Informații suplimentare

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse prin mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 14.09.2020, ora 11.30. Ofertele depuse după această dată, vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate.

Orice solicitare de informații suplimentare va fi făcută în scris Teatrului „Luceafărul” pe adresa de mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

Spectacolele săptămânii »»»

Cumpărați online bilete cu locuri »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Teatrul Luceafărul Iași spectacole ziua copiilor de toate vârstele

Translate »