Anunț achiziție directă Album Afișe Spectacole „Teatrul Luceafărul Iași” Cod CPV 79823000-9

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași

Nr.142 / 12.01.2022

 

Anunț achiziție directă

Album Afișe Spectacole „Teatrul Luceafărul Iași”

Cod CPV 79823000-9

 

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, din catalogul de produse SEAP, conform Legii 98/2016, servicii de editare, concept grafic, preprint, tipar și livrare pentru Album Afișe Spectacole „Teatrul Luceafărul Iași”.

Valoare totală estimată cu TVA, servicii de editare, concept grafic, preprint, tipar și livrare pentru Album Afișe Spectacole „Teatrul Luceafărul Iași” pentru 300 de exemplare  este de 10500 de lei;

Date tehnice

Dimensiunile formatului finit: 30×30 cm;

Nr. file: 7 file față verso – 14 pagini;

Tipar : full color pe carton de 170 g/mp;

Legare cu spirală metalică;

Tiraj: 300 exemplare;

Conceptul grafic, editarea, pregătirea pentru tipar și tiparul vor fi realizate de către Prestator.

Fotografiile pentru „Album Afișe Spectacole”  vor fi puse la dispoziția Prestatorului în format electronic de către Beneficiar după semnarea contractului.

 Condiții referitoare la contract

1. Timp de execuție și livrare: Toate exemplarele vor fi livrate gratuit la sediul instituției din strada Grigore Ureche nr.5 în termen de maxim 3 zile de la primirea avizului de “Bun de tipar“ dat în scris de Beneficiar.

2. Orice deteriorare a oricărui material ce va fi constatată de către Beneficiar, trebuie remediată în cel mai scurt timp, prin înlocuire, acesta revenind în totalitate în sarcina Prestatorului, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. Prestatorul este răspunzător pentru transportul și livrarea în bune condiții a „Albumelor  Afișe Spectacole”.

3. Plata se va face prin virament bancar în termen de maxim 40 de zile de la data recepționării exemplarelor și înregistrarea facturii fiscale emise de către Prestator la sediul Beneficiarului.

4. Recepția cantitativă și calitativă se va face la livrare în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces verbal de recepție, semnat de ambele părți.

 Condiții de participare

Ofertele trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: preț fără și cu TVA, calitatea hârtiei folosite, punct de lucru în județul Iași, termen de execuție, transport gratuit la sediul Beneficiarului, condiții și termen de livrare etc. și se pot trimite prin mail la sediul Teatrului „Luceafărul”: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 17.01.2022, ora 14.00.

Criteriul de atribuire

Prețul cel mai scăzut și se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din caietul de sarcini.

Informații suplimentare

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse prin mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 17.01.2022, ora 14.00. Ofertele depuse după această dată, vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate. Câștigătorul achiziției va posta pe SEAP prețul total fără TVA, de unde se va face adjudecarea finală.

Orice solicitare de informații suplimentare va fi făcută în scris Teatrului „Luceafărul” pe adresa de mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »