Anunț achiziție directă Album Afișe Spectacole Teatrul „Luceafărul” Iași Cod CPV 79823000-9

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași

Nr.3621/14.12.2022             

 

Anunț achiziție directă

Album Afișe Spectacole Teatrul „Luceafărul” Iași

Cod CPV 79823000-9

 

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, din catalogul de produse SEAP, conform Legii 98/2016, servicii de pregătire, tipar și livrare pentru Album Afișe Spectacole Teatrul „Luceafărul” Iași.

Valoare totală estimată cu TVA, servicii de pregătire, tipar și livrare pentru Album Afișe Spectacole Teatrul „Luceafărul” Iași pentru 300 de exemplare  este de 11400 de lei;

Date tehnice

Dimensiunile formatului finit: 30×30 cm;

Nr. file: 7 file față verso – 14 pagini;

Tipar : full color pe carton de 170 g/mp;

Legare cu spirală metalică;

Tiraj: 300 exemplare;

Serviciile de pregătire, tipar și livrare pentru Album Afișe Spectacole Teatrul „Luceafărul” Iași vor fi realizate de către Prestator.

Materialele pentru Album Afișe Spectacole Teatrul „Luceafărul” Iași vor fi puse la dispoziția Prestatorului în format electronic de către Beneficiar după semnarea contractului.

 

Condiții referitoare la contract

1.Timp de execuție și livrare: Toate exemplarele vor fi livrate gratuit la sediul instituției din strada Grigore Ureche nr.5, Iași în termen de maxim 3 zile de la primirea avizului de “Bun de tipar“ dat în scris de Beneficiar.

2.Orice deteriorare a oricărui material ce va fi constatată de către Beneficiar, trebuie remediată în cel mai scurt timp, prin înlocuire, acesta revenind în totalitate în sarcina Prestatorului, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. Prestatorul este răspunzător pentru transportul și livrarea în bune condiții a celor 300 de exemplare  Album Afișe Spectacole Teatrul „Luceafărul” Iași.

3.Plata se va realiza prin virament bancar până la 31 decembrie 2022 după recepționarea exemplarelor și înregistrarea facturii fiscale emise de către Prestator la sediul Beneficiarului.

4.Recepția cantitativă și calitativă se va face la livrare în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces verbal de recepțiecantitativă și calitativă, semnat de ambele părți.

 

Condiții de participare

Ofertele trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: preț fără și cu TVA, calitatea hârtiei folosite, punct de lucru în județul Iași, termen de execuție, transport gratuit la sediul Beneficiarului, condiții și termen de livrare etc. și se pot trimite prin mail la adresa teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 16.12.2022, ora 16.00.

Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a acestora nu vor fi luate în considerare.

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare.

 

Criteriul de atribuire

Prețul cel mai scăzut și se va aplica pentru ofertele care îndeplinesc cerințele din caietul de sarcini.

 

Informații suplimentare

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse prin mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com sau depuse la registratura instituției până la data de 16.12.2022, ora 16.00. Ofertele depuse după această dată, vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate. Câștigătorul achiziției va posta pe SEAP prețul total fără TVA, de unde se va face adjudecarea finală.

Orice solicitare de informații suplimentare va fi făcută în scris Teatrului „Luceafărul” Iași pe adresa de mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini, persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

 

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2023 program bilete spectacole

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »