ANUNȚ – examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior (economist grad profesional I) din cadrul Compartimentului Contabilitate

În conformitate cu HG nr.1027/2014 pentru modificarea și Completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, Art.31 , a Hotărârii Consiliului Administrativ  nr. 841/16.03.2020 , Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează în data de  01  APRILIE 2020, ora 10.00,  examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior (economist grad profesional I) din cadrul Compartimentului Contabilitate.

      Documente obligatorii pentru înscrierea la examen:

  • Cerere de înscriere la examen, adresată directorului Teatrului ‘’Luceafărul’’ Iași

Condiții generale și specifice:

  • Studii superioare de lungă durată de specialitate

   Tipul probei de examen, locul, data și ora desfășurării acesteia:

  • Lucrare scrisă;
  • Sediul Teatrului ‘’Luceafărul’’  Iași, Str. Grigore Ureche nr.5
  • Data : 01 APRILIE 2020 , interval orar 10.00 – 12.00.

BIBLIOGRAFIE

– OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP ACTUALIZAT 2017- Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice

– ORDIN Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug

NOTA: Candidații vor avea în vedere modificările și completările la zi a actelor normative indicate în bibliografie.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0232/256022 – Brioul Resurse Umane – int.116.

Prezentul anunț și bibliografia stabilită se afișează la sediul Teatrului’’ Luceafărul’’  Iași și pe pagina de internet a instituției: www.luceafarul-theatre.ro.

Secretar comisie examinare,
Insp. Enachi Cristina

DIRECTOR,
IOAN HOLBAN

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »