Uriașul egoist

Vineri, 30 septembrie, ora 18 (sala mare, Teatrul Luceafărul): URIAȘUL EGOIST (Teatrul Luceafărul Iași, premieră)

Dramatizare Daniela Șilindean după Oscar Wilde

„Oscar Wilde a creat această poveste pentru cei doi fii ai săi – Cyril și Vyvyan, ea fiind una dintre cele mai cunoscute scrieri ale genului din literatura universală și o operă clasică a literaturii de limbă engleză pentru copii și adolescenți.  Povestea e, pe cât de simplă, pe atât de revelatoare pentru destinul uman: după ce uriașul se întoarce dintr-o vizită nu tocmai satisfăcătoare la prietenul său, căpcăunul din Cornwall, ia hotărârea să-i gonească definitiv pe copiii care se jucau în grădina sa, pe care o împrejmuiește cu un zid înalt. Nu s-a gândit însă că zidul va ține departe nu doar oaspeții indezirabili, ci și soarele, primăvara și căldura, așa că grădina sa, altădată atât de primitoare, devine un loc rece, unde zăpada, gerul și grindina sunt omniprezente. Când Uriașul își dă seama de greșeala făcută, îi invită din nou pe copii în grădina sa, însă apusul vieții face ca fericirea să fie de scurtă durată. Dovada faptului că istoria transformării tardive a uriașului egoist într-o ființă altruistă și un partener ideal de joacă pentru copii nu și-a pierdut nici azi, la peste 100 de ani de la publicare, actualitatea, este chiar societatea mercantilă în care trăim azi, dorința oarbă de acumulare materială, de posesie cu orice preț fiind dominantă în ciuda multiplelor crize care încearcă omenirea la început de secol 21. Finalul textului și al spectacolului sunt în acord cu viziunea socialist-libertariană pe care însuși Wilde o avea despre societate, viața și sensul ei – generozitatea și comuniunea fiind sursele prime ale împlinirii umane.” Radu Nica, regizor

The Selfish Giant

“Oscar Wilde created this story for his two sons – Cyril and Vyvyan, and it is one of the best-known works of the genre in world literature and a classic work of English-language literature for children and adolescents. The story is as simple as it is revealing of human destiny: after the giant returns from a less-than-satisfying visit to his friend, the ogre of Cornwall, he decides to forever banish the children playing in his garden, which he fences off with a high wall. But he didn’t think that the wall would keep out, besides the unwelcome guests, the sun, spring and warmth, so his once welcoming garden becomes a cold place where snow, frost and hail are omnipresent. When the Giant realizes his mistake, he invites the children back to his garden, but the winter of life makes the happiness short-lived. Proof that the story of the selfish giant’s belated transformation into an altruistic being and an ideal playmate for children has not lost its relevance even today, more than 100 years after its publication, is the very mercantile society in which we live today, the blind desire for material accumulation, for possession at any price being dominant despite the multiple crises that are testing humanity at the beginning of the 21st century. The end of the text and of the performance are in line with Wilde’s own socialist-libertarian vision of society, life and its meaning – generosity and communion being the primary sources of human fulfilment.” – Radu Nica, director

Regia: Radu Nica

Decor: Ioana Popescu

Costume: Cristina Milea

Coregrafie: Florin Fieroiu

Muzica Vlaicu Golcea

Asistentă regie: Irina Elena Caraulă

Asistenta muzică: Oana Hodade

Distribuție: Claudiu Gălățeanu, Alex Iuraşcu, Ioana Iordache, Aurelian Diaconu, George Cocoş, Ioana Corban, Camelia Dilbea, Beatrice Volbea.

6+, 50 min

BILETE: https://www.bilet.ro/eveniment/uriasul-egoist-premiera-fitpti-10208-31780

Uriașul egoist Dramatizare Daniela Șilindean după Oscar Wilde

Uriașul egoist Dramatizare Daniela Șilindean după Oscar Wilde

Uriașul egoist Dramatizare Daniela Șilindean după Oscar Wilde

Uriașul egoist Dramatizare Daniela Șilindean după Oscar Wilde

Uriașul egoist Dramatizare Daniela Șilindean după Oscar Wilde

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »