Sub vremuri. Teatru și conflict

Duminică, 9 octombrie, ora 18.30 (foyer Teatrul Luceafărul)

Lansare carte Oltița Cîntec (coord.)

SUB VREMURI. TEATRU ȘI CONFLICT

Cum se poziționează teatrul în raport cu războiul? În acesta recent, care e atât de aproape de noi, continuarea activității devine un semn al normalității, strădania de a arăta că viața își poate urma cursul. E chiar o ambiție a artiștilor de-a demonstra asta. La finele lui august, Teatrul de Artă Dramatică din Mykolaiv Ucraina, a inaugurat o sală de spectacole în subsolul propriului edificiu, bombardat de agresori, unde susține spectacole. E forma lor de a afirma că arta scenică, așa fragilă cum e ea prin definiție, își găsește resurse de a asigura supraviețuirea. Teatrul ca așezământ a devenit și el ″câmp de bătălie″, ficțiunea găzduită transformându-se în realitate sumbră. În 2002, excesele puterii lui Putin au avut drept efect un incident care a însemnat luarea ca ostatici a 850 de spectatori de la Teatrul Dubrovka din Moscova, de un grup de ceceni împachetați în explozibil. Incidentul a fost ″soluționat″ prin forță, trupele speciale ruse dispersând gaze paralizante care nu au distins între teroriști și oamenii aflați acolo pentru a viziona un spectacol. ″Rezolvarea″ a făcut aproximativ 170 de victime. Una e să scrii despre război și să-l joci în scenă, și cu totul altceva să fii parte a lui. Oltița Cîntec

Sign of the Times. Theatre and Conflict

How is theater positioned in relation to war? In this recent one, which is so close to us, the continuation of the activity becomes a sign of normality, an effort to show that life can take its course. It’s really an ambition of the artists to prove it. At the end of August, the Theater of Dramatic Art in Mykolaiv Ukraine, inaugurated a performance hall in the basement of its own building, bombed by the aggressors, where it hosts performances. It’s their way of saying that performing arts, as fragile as they are by definition, find resources to ensure their survival. The theater as a settlement also became a ″battlefield″, the hosted fiction turning into grim reality. In 2002, Putin’s excesses of power resulted in an incident in which 850 spectators were taken hostage at the Dubrovka Theater in Moscow, by a group of Chechens packed in explosives. The incident was “solved” by force, with Russian special forces dispersing tear gas that did not distinguish between terrorists and people there to watch a show. The ″solution″ caused approximately 170 casualties. It’s one thing to write about war and act it out on stage, and quite another to be a part of it. Oltița Cîntec

Contributori/Contributors – Irina Wolf (Austria), Mihaela Michailov, Mirella Patureau (France), Oana Cristea Grigorescu, Iulia Popovici, Daniela Șilindean, Oana Stoica, Cristina Rusiecki and me. Traduceri Carmen Tărniceru și Mircea Sorin Rusu.

Oltița Cîntec (coord.) Sub vremuri. Teatru și conflict

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »