Șoptitorii

Luni, 3 octombrie, ora 17.30 (foyer Teatrul Luceafărul) și marți, 4 octombrie, ora 18 (Colegiul Național): ȘOPTITORII  

Compania  TEXTE BUNE ÎN LOCURI NEBUNE Cluj Napoca

70 de fragmente literare, atât din literatura universală, cât și din cea autohtonă. De la Creangă până la Kafka, trecând prin Chuck Palahniuk, James Joyce,  Mihai Eminescu, Ion Vinea, F.M. Dostoievski, Ray Bradbury, Frederico Garcia Lorca, Malala Yousafzai, Veronica Niculescu, Nichita Stănescu, Vasile Voiculescu etc.

E o întâlnire cu valoare oximoronică: suntem aproape dar la distanță, împreună dar separați, vorbim utilizând șoapta. Un soi de autoironie deghizată în performance privitoare la rolul actorului și la un posibil aspect al muncii sale în viitor. Până la urmă, artistul / actorul e dator să vorbească. Noi suntem cei care alegem ce facem cu vorbele sale. Noi credem că artistul e un spirit liber, critic și necesar. Vocea lui trebuie auzită, chiar dacă spune lucruri neplăcute pentru unii sau alții. Dacă facem un exercițiu de imaginație și ne gândim la cum ar arăta actorul peste ani și la felul în care se va transforma misiunea lui, atunci putem să spunem că ar fi foarte posibil ca actorul să devină un depozitar al textelor pierdute, al cuvintelor interzise. Ca și cum actorul de gherilă ar împrăștia, printr-o luptă secretă cu cenzura de orice fel, noțiuni, povești și adevăruri uitate sau îngropate. Misiunea lui e că va trebui să vorbească, să aibă o voce. Chiar șoptită.

THE WHISPERERS

It’s a meeting with oxymoronic value: we are close but at a distance, together but apart, we speak using whispers. A kind of self-irony disguised as a performance about the actor’s role and a possible aspect of his work in the future. After all, the artist/actor has a duty to speak. We are the ones who choose what we do with their words. We believe that the artist is a free, critical and necessary spirit. The actor’s voice must be heard, even if one says things that are unpleasant for some or others. If we imagine and think about what the actor would look like in years to come and how his mission will change, then we can say that it would be quite possible for the actor to become a repository of lost texts, of forbidden words. As if the guerrilla actor would, through a secret struggle with censorship of any kind, spread forgotten or buried notions, stories and truths. His mission is to speak, to have a voice. Even whispered

Distribuţia: Salomeea Rusu, Christian Har, Francesca Fülop, Ștefan Liță, Sara Pongrac, Adelin Tudorache, Alexandra Cheroiu, Christian Har, Dragoș Ioniță, Sabina Lazăr.

Regia: Ionuț Caras

Scenografia: Zsófia Gábor

Muzica: Radu Dogaru

Video: Raul Stan, Vlad Braga

14+, 1 h

Spectacol urmat la final de o discuție cu publicul.

BILETE: https://www.bilet.ro/eveniment/soptitorii-fitpti-10226-31869

Șoptitorii Compania  TEXTE BUNE ÎN LOCURI NEBUNE Cluj Napoca

Șoptitorii Compania  TEXTE BUNE ÎN LOCURI NEBUNE Cluj Napoca

Șoptitorii Compania  TEXTE BUNE ÎN LOCURI NEBUNE Cluj Napoca

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »