Lecția

LIVE INDOOR
Joi, 7 octombrie 2021, ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul): LECȚIA (Teatrul Nottara București)

LECȚIA de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi

O piesă despre pericolele extremismului, orice ar însemna acesta, de la orice nivel, social, politic, interuman, Lecția este definitorie pentru stilul ironic, parodic, grotesc care va caracteriza creația unuia dintre reprezentanții de seamă ai teatrului absurdului. Cele trei personaje, Profesorul, Eleva și Menajera, reflectă, în esență, declinul unei societăți în care au dispărut empatia, comunicarea, afecțiunea. Profesorul este puterea absolută care crește treptat, hrănindu-se din încrederea și naivitatea Elevei, depersonalizată și strivită de cel care îi răpește dreptul la opinie, la mișcare, la vorbire. Menajera, vocea Conștiinței, nu are, de fapt, nici un rol activ în a provoca schimbarea reală, acceptând, cu resemnare, inevitabilul curs vicios al istoriei, fie că este istoria mare sau cea personală. Dacă în numeroase montări după Lecția, s-a pus accentul pe substratul politic, viziunea lui Felix Alexa merge în direcția analizei psihologice, fiind interesat de mecanismele fine care structurează raporturile interumane. Gabi Răuță surprinde complexitatea personajului său, pornind de la notele joase, temperate ale unui Profesor timorat, aparent inofensiv, ajungând până la paroxismul celui care încetează să se mai lupte cu partea întunecată din el. În contrapunct, Ioana Calotă pornește de la nivelul exploziv al entuziasmului, ajungând la descompunerea graduală a straturilor siguranței, care o lasă vulnerabilă în fața dezlănțuirii hiperbolice a iraționalului. Catrinel Dumitrescu face din rolul Menajerei un personaj misterios, care inspiră forță și calm în același timp, teamă și fascinație, pendulând între rolul de păpușar, care îl controlează pe Profesor așa cum acesta își manevrează păpușile ținute captive în cuști, și cel de cronicar resemnat al istoriei.

Regia, ilustrația muzicală și light-design-ul: Felix Alexa

Scenografia: Carmencita Brojboiu

Distribuția: Gabriel Răuță (Profesorul), Ioana Calotă (Eleva), Catrinel Dumitrescu (Menajera)

 1h 30 min

Bucharest Nottara Theatre

THE LESSON by Eugène Ionesco

Translation: Vlad Russo and Vlad Zografi

A play about the dangers of extremism, whatever it may mean, at any level, be it social, political, interhuman, The Lesson is defining of the ironic and grotesque style which has then characterized the creation of one of the most prominent representatives of the Theatre of the Absurd. The three characters, the Professor, the Pupil and the Maid essentially reflect the decline of a society in which empathy, communication and affection have disappeared. The Professor has the absolute power which gradually increases, feeding off of the trusting nature and naivety of the Pupil, desensitized and crushed by the one who steals away her right to an opinion, to move and to speak. The Maid, the voice of the Consciousness, does not have, in fact, any active role in causing the real change, accepting with a dose of resignation the inevitable and vicious course of history, be it the major history or the personal one. While many stagings of The Lesson have put an emphasis on the political undertone, Felix Alexa’s vision goes in the psychoanalytical direction, as he is interested in the fine mechanisms which structure the interhuman relations. Gabi Răuță displays the complexity of his character, starting from the low and mild notes of an anxious Professor, seemingly innocent, and getting to the climax of a person who stops fighting his own dark side. In counterpoint to that, Ioana Calotă starts from the explosive level of enthusiasm, getting to the gradual decay of all layers of safety, which leaves the character vulnerable while facing the hyperbolic unleash of the irrational. Catrinel Dumitrecu transforms the Maid into a mysterious character, which inspires force and tranquility and, at the same time, fear and fascination. She keeps switching between the role of the puppet master who controls the Professor in the same way he manipulates the puppets held captive in cages, and the role of a resigned historian.

Direction, Musical Illustration and Lighting Design: Felix Alexa

Scenography: Carmencita Brojboiu

Cast: Gabriel Răuță (the Professor), Ioana Calotă (the Pupil), Catrinel Dumitrescu (the Maid)

Duration of the show: 1h 30 min

Teatrul Nottara București LECȚIA de Eugène Ionesco

Teatrul Nottara București LECȚIA de Eugène Ionesco

Teatrul Nottara București LECȚIA de Eugène Ionesco

Teatrul Nottara București LECȚIA de Eugène Ionesco

Teatrul Nottara București LECȚIA de Eugène Ionesco

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2023 program bilete spectacole

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »