Lansare carte de benzi desenate

Sâmbătă, 8 octombrie, ora 18.30 (foyer Teatrul Luceafărul)

Mihai Grăjdeanu Comics Didactic

„Adaptarea în benzi desenate a titlurilor din literatura clasică este deja o metodă îndrăgită în țările occidentale. De ce să nu devină o metodă la fel de accesibilă și dorită și în România? Întâlnirea cu personajele lui Caragiale, Eminescu, Călinescu poate avea loc și pe această cale. Mesajele lor, aventurile lor transpuse acum în benzi desenate nu pot fi decât o chemare la a cunoaște mai mult, la a citi mai mult, la a descoperi și textul operei literare, după ce a fost parcursă varianta, mai scurtă, în benzi desenate. Așadar, volumul Comics Didactic invită elevii de toate vârstele să-și aleagă personajele din cele mai renumite opere ale literaturii române. Un demers aplicat cu succes în școli de profesorul și autorul de benzi desenate Mihai I. Grăjdeanu.” Mădălina Corina Diaconu, reporter Radio Romania Cultural

„Când o serie de elevi a venit și mi-a mulțumit că a luat note mari la teza de la limba și literatura română, pentru că a citit, pe nerăsuflate, Enigma Otiliei în benzi desenate, înțelegând astfel toată intriga, mi-am dat seama că volumul Comics Didactic trebuie să continue și să acopere cât mai multe titluri din programa școlara. Deși ar părea imposibilă transpunerea în benzi desenate a unor povești, balade, romane sau poezii, nu poate decât să aducă un plus de valoare orelor de limba și literatura română, prin studiul autorilor clasici. Ba mai mult, poate impulsiona elevul să studieze textul original, unde să poată descoperi el însuși mai mult decât îi poate pune imaginația la încercare o bandă desenată. Seria benzilor desenate din volumul Comics Didactic are încă multe surprize de dezvăluit și nu ne rămâne decât să le descoperim împreună, citind!” Mihai I. Grăjdeanu, profesor și autor de benzi desenate, inițiatorul proiectului Comics Didactic – literatura română în benzi desenate

Mihai Grăjdeanu – Comics Didactic project – Romanian literature in comics

“The adaptation into comics of titles from classic literature is already a popular method in Western countries. Why shouldn‵t it become an equally accessible and desirable method in Romania? Meeting the characters of Caragiale, Eminescu, Călinescu can also take place in this way. Their messages, their adventures now transposed into comics can only be a call to know more, to read more, to discover the text of the literary work, after having read the shorter version in comics. Therefore, the volume Comics Didactic invites students of all ages to choose characters from the most famous works of Romanian literature. An approach successfully applied in schools by teacher and comic author Mihai I. Grăjdeanu.” – Mădălina Corina Diaconu, Radio Romania Cultural reporter

“When a group of students came to me and thanked me for getting high marks in their Romanian language and literature exams, because they had read ‘Otilia‵s Enigma’ in comics, and thus understood the whole plot, I realized that the volume Comics Didactic should continue and cover as many titles from the school curriculum as possible. Although it may seem impossible to transpose stories, ballads, novels or poems into comics, it can only add value to the Romanian language and literature classes, through the study of classic authors. What is more, it can encourage pupils to study the original text, where they can discover for themselves more than a comic strip can challenge their imagination. The Comics Didactic series still has many surprises to reveal, and we can only discover them together by reading!” Mihai I. Grăjdeanu, teacher and comic book author, initiator of the Comics Didactic project – Romanian literature in comics

Expoziție Umorul lui Caragiale în benzi desenate! Mihai Ionuț Grăjdeanu

Mihai Grăjdeanu Comics Didactic Lansare carte de benzi desenate

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »