Lansare carte Cristina Rusiecki – Un CLICK și… 1000 de realități. New media în teatrul românesc

LIVE INDOOR
Sâmbătă, 9 octombrie 2021, ora 18.30 (foyer Teatrul Luceafărul): lansare carte Cristina Rusiecki Un CLICK și… 1000 de realități. New media în teatrul românesc

Analizând aproape 40 de spectacole din ultimii 15 ani, volumul Un CLICK și… 1000 de realități. New media în teatrul românesc a fost conceput pe două direcții. Prima se referă la montările care tratează temele generate de explozia mijloacelor de comunicare din spațiul virtual, de mutațiile pe care acestea le provoacă în sensibilitatea contemporană și în percepția asupra lumii. A doua direcție analizează modalitățile de utilizare a noilor media în teatrul românesc al ultimilor ani: video proiecție, sunet digital, spațiu-instalație, lumini inteligente, teatru de obiecte, disco-silent, holograme etc. Interviurile luate creatorilor care au dezvoltat formulele artistice multimedia asigură explicațiile de natură conceptuală și tehnică asupra unui fenomen interdisciplinar, în continuă mișcare. Acordând importanță ilustrației și fotografiilor din spectacolele analizate, volumul apare în condiții grafice excelente.

Proiect editorial co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

A click and… 1000 realities

New Media in Romanian Theatre

After analyzing 40 shows from the last 15 years, the book “A Click and… 1000 realities. New Media in Romanian Theatre” was designed to explore two perspectives. The first one refers to the stagings which approach the themes generated by the explosion of means of communication in the virtual space, the mutations caused by these on our contemporary sensitivity and perception of the world. The second perspective analyzes the ways of using new media in Romanian Theatre in the recent years: video projection, digital sounds, stage installations, intelligent lighting, object theatre, silent-disco, holograms and others. The interviews with the creators who developed these multimedia artistic forms explained the concepts and technology used in the approach to this interdisciplinary phenomenon, which is perpetually changing. By paying attention to illustrations and photographs of the analyzed shows, the book presents itself in excellent graphic conditions.

Editorial project co-financed by the National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. The National Cultural Fund Administration is not responsible for the content of the project or the way in which the results of the project may be managed. These are entirely the responsibility of the financial beneficiary.

lansare carte Cristina Rusiecki Un CLICK și... 1000 de realități. New media în teatrul românesc

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »