Istorie la persoana I

Teatrul Luceafărul Iași

Marți, 1 octombrie, showcase Teatrul Luceafărul, ora 19, sala micăIstorie la persoana I  (14+)

Rezultat al unui proces de creație colaborativ, Istorie la persoana I urmărește citirea teatrală a raporturilor dintre istoria „mică”, cea a fiecăruia dintre noi, și istoria „mare”, cea oficială, a istoriografilor și manualelor de specialitate. Cum se intersectează, cum se ciocnesc cele două perspective? Cum evoluează tipurile de evenimente istorice despre care învățăm în școală? Cum ne raportăm la ele, cum le receptăm? Sunt unele dintre întrebările pe care acest spectacol de teatru devised le documentează în parteneriat strâns cu câteva eșantioane de actori participativi ai istoriei recente.

History in the first person

Resulting from a collaborative working process, History in the first person aims to portray through theatre the relations between the small history, belonging to each of us, and the big history, the official one, of historians and specialty handbooks. How do these two perspectives intersect? How do they clash? How do the traditional types of historical events that we learn in school evolve? How do they affecs us, how do we perceive them? These are only a few questions that this devised performance is documenting in close partnership with a few of the participants in recent historical events.

Echipa de proiect: Oltița Cîntec, Ioana Natalia Corban/Diana Roman, George Cocoș, Alex Iurașcu

Filmări: Alex Condurache

Video: Andrei Botnaru

Muzica: Diana Roman

60 min, 14+

Istorie la persoana I           

Istorie la persoana I           

Istorie la persoana I           

Istorie la persoana I             Istorie la persoana I           

Rezultat al unui proces de creație colaborativ, Istorie la persoana I urmărește citirea teatrală a raporturilor dintre istoria „mică”

Rezultat al unui proces de creație colaborativ, Istorie la persoana I urmărește citirea teatrală a raporturilor dintre istoria „mică”

Rezultat al unui proces de creație colaborativ, Istorie la persoana I urmărește citirea teatrală a raporturilor dintre istoria „mică”

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »