INT.EXT

LIVE OUTDOOR
Duminică, 10 octombrie 2021, ora 19 (Galeriile UAP, pietonal Lăpușneanu, vitrine): INT.EXT (Teatrelli București)

Concepută într-o perioadă în care sălile de spectacol din București erau închise, INT. EXT. este un performance work in progress colectiv, construit ca un manifest-declarație despre condișia artistului în pandemie, un spectacol de tip guerrillă semnat de Bobi Pricop, Mihai Păcurar, Teona Galgoțiu, Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös și István Téglás.

La începutul lunii mai, patru artiști – Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös, István Téglás – au fost izolați în patru vitrine ale Galeriei de artă și design Galateca din București. Au observat oamenii și au fost observați. Geamul despărțitor a îmblânzit dorința și teama de apropiere: o invitație originală la o reflexie și un dialog despre rolul artistului în contextul pandemiei, într-o perioadă în care orice contact cu publicul devenise mijlocit, cel mai adesea, de un ecran, reprezentat în cadrul performance-ului, simbolic, de geamul vitrinei. Chiar și atunci când întâlnirea este directă, masca obturează însă parțial comunicarea dintre artist și spectator. Altfel, INT. EXT. și-a propus să provoace publicul la o experiență la rândul ei „obturată” – fără sonor -, dar care dă naștere unui nou tip de percepție a actului artistic. Totodată, vitrina se transformă într-un „spațiu de vânzare”, într-o perioadă în care artiștii au fost obligați la un gen de reconversie de mai multe tipuri.

 „Ce sens are arta în lumea de acum, modificată fundamental de consecințele generate de pandemie, consecințe care nici măcar nu s-au cristalizat încă? Există o utilitate a artei posibil de dovedit sau cuantificat? Cum poate fi susținută în fața publicului larg importanța recuperării și repunerii pe picioare a spațiilor culturale independente? Dar artiștii, ei cum își argumentează utilitatea, în primul rând față de ei înșiși, și apoi față de lumea din jur? Căutarea răspunsurilor, urgente sau nu, începe într-un spațiu expus și totodată protejat, comunicarea dintre interior și exterior fiind și ea explorată prin contradicții. În mijlocul agitației orașului, geamul despărțitor (fragil și radical în același timp, prin puterea lui de a refuza dialogul familiar), propune un contact spontan, prin care conflictul dintre dorința imensă și anxietatea imensă de a ne apropia unii de alții poate fi, măcar un pic, îmblânzit. ” – se arată în textul-manifest al performance-ului.

Fiind conceput pe o structură modulară, INT.EXT va fi prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași într-o formulă de doi performeri: Kinga Ötvös și Eduard Gabia.

O producție Creart/Teatrelli&Galatecasusținută de UniCredit Bank & JTI și plăcută de Radio Guerrilla.

Bucharest Teatrelli

INT.EXT.

Developed in a period of time when performance halls in Bucharest were closed, INT.EXT. is a collective performance work in progress, built as a manifesto about the condition of the artist during the pandemic, a guerilla type show signed by Bobi Pricop, Mihai Păcurar, Teona Galgoțiu, Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös and István Téglás.

At the beginning of May, four artists – Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös, István Téglás – were isolated in four display cases at the Galateca Art and Design Gallery in Bucharest. They have observed people and have been observed. The dividing window tamed the desire and fear of getting close: an original invitation to contemplate and a dialogue about the role of the artist in the context of the pandemic, a period of time when any contact with the public had become mediated, usually by a screen, which has been symbolically represented in the performance by the windows of the display cases. Even when the meeting is direct, the mask partially blocks the communication between the artist and the spectator. Thus, INT.EXT. has aimed to challenge the audience to an experience that is “obstructed” as well, with no sound, but one that creates a new kind of perception on the artistic act. Furthermore, the display case transforms into a “retail space”, in a period of time when artists have been obligated to shift their gaze to other forms of business activities.

“What is the point of art in today’s world, fundamentally modified by the consequences generated by the pandemic, which have not even materialized yet? Is there any use in art that can be shown or quantified? How can the importance of recovering and stabilizing independent cultural spaces be endorsed in front of the public? And artists, how do they argue for their utility, firstly to themselves, and secondly, to the people around them? The search for answers, be them urgent or not, starts in an exposed place, yet protected, the communication between the interior and the exterior being explored as well through contradictions. In the middle of the city’s restlessness, the dividing window (fragile, yet radical at the same time, through its power of rejecting familiar dialogue) suggests a spontaneous contact, through which the conflict between the great desire and anxiety of getting close to each other can be tamed at least a little.” says the text (manifesto) of the performance.

Being designed in a modular system, INT.EXT. will be presented at the Iași International Theatre Festival for Young Audiences in a format with two performers: Kinga Ötvös and Eduard Gabia.

INT. EXT Trailer from Teatrelli on Vimeo.

INT.EXT (Teatrelli București)

INT.EXT (Teatrelli București)

INT.EXT (Teatrelli București)

INT.EXT (Teatrelli București)

INT.EXT (Teatrelli București)

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »