I AM (VR) instalație imersivă Susanne Kennedy

LIVE INDOOR
Vineri, 8 octombrie 2021, și sâmbătă, 9 octombrie 2021, ora 12-20 (foyer Teatrul Luceafărul): I AM (VR) instalație imersivă Susanne Kennedy (Germania)

Ultraworld Productions (Berlin, Germania, în coproducție cu Theater Commons Tokyo (Tokyo – Japonia) Volkstheater Wien (Viena – Austria), Schauspielhaus Bochum / Oval Office (Bochum – Germania), Berliner Festspiele (Berlin – Germania), Münchner Kammerspiele (Munich – Germania), Kampnagel (Hamburg – Germania), Noordezon Festival (Groningen – Olanda) , Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt – Germania), Hellerau – European Centre for the Arts (Dresden – Germania), Onassis STEGI (Atena – Grecia)

EU SUNT (VR)

Instalație imersivă de Susanne Kennedy și Markus Selg

În instalația EU SUNT (VR), Susanne Kennedy și Markus Selg, în colaborare cu Rodrik Biersteker, explorează noi perspective ale teatrului imersiv. Spectatorii se cufundă în lumea virtuală prin intermediul unei perechi de ochelari VR. Spectatorul este pregătit să ia contact cu oracolul abia după ce percepțiile sale au transgresat din lumea reală în cea virtuală. Viitorul se arată in algoritmii fractalilor. Ce întrebare vrei să-i adresezi oracolului?

Susanne Kennedy (Germania, 1977) a studiat regie la Universitatea de Arte din Amsterdam, debutând pe scena olandeză. În 2011 a fost invitată să lucreze la teatrul Kammerspiele din Münich. În 2013 a fost desemnată „regizorul tânăr al anului” de către revista Theater Heute (Teatrul astăzi) cu piesa „Fegefeuer in Ingolstadt” (Purgatoriu în Ingolstadt). În ultimii ani a lucrat la Teatrul Volksbühne din Berlin și la Teatrul Kammerspiele din München, unde a coordonat piesele „ULTRAWORLD” și „ORACLE” alături de Markus Selg în 2020. În operele sale, distorsionate de măști, dialog playback, sosii și forme multimedia, actorii lansează o întrebare spectatorilor: „ce înseamnă să fii om?”.

Markus Selg (Germania, 1974) e un artist multimedia care explorează dinamica dintre mitul arhaic și tehnologia informației în diferite forme, precum: pictură digitală, sculptură, instalații imersive, teatru și VR. Expoziții/show-uri: „COMING SOCIETY” și „ULTRAWORLD” 2019/2020 la Teatrul Volksbühne din Berlin. În 2020, pentru „ULTRAWORLD”, a primit premiul Faust la categoria „cel mai bun design scenic”. A fost activ în diverse domenii, incluzând arta spectacolului în filme de lungmetraj și spectacole de operă.

Rodrik Biersteker (Olanda, 1986) a studiat designul teatrului virtual și al jocurilor la Universitatea de Arte din Utrecht. E un artist interdisciplinar, care folosețte în general videoclipuri și alte forme de tehnologie interactivă în domeniul teatrului. În ultimii ani, a colaborat de mai multe ori cu Susanne Kennedy în producții pentru festivalul Ruhrtriennale, Teatrul Kammerspiele din Münich și Teatrul Volksbühne din Berlin, cel mai recent spectacol fiind „ULTRAWORLD” în 2020, pentru care el și Markus Selg au primit premiul Faust în categoria „cel mai bun design de scenă/video”.

Visez, deci exist: realitatea virtuală a conștiinței umane.

„Cea mai intensă, maxim-robustă și aproape-de-perfecțiune experiență VR pe care o cunoaștem în momentul de față este cea pe care o trăim, o formă simplă, evoluată biologic, a conștiinței noastre de sine. Realitatea virtuală este cea mai bună metaforă tehnologică a experienței conștiente pe care o trăim acum.” – Thomas Metzinger

Pe fundalul analogiilor între structura conștiinței umane și experiențele VR, întrebări vechi renasc în contexte noi. Problema epistemologică  diferenței între natura fizică a lucrurilor și reprezentarea lor în propria noastră percepție a fost prezentă nu numai în evoluția gândirii filozofice din cele mai vechi timpuri – de la alegoria Peșterii lui Platon, la întrebările din filozofia budistă și mult dincolo de raționamentul cartezian. Cine ar alege pastila roșie, cine pe cea albastră? Lumea conectată prin fire a devenit realitate, doar că fără cabluri. Într-un prezent în care granițele dintre virtual și ceea ce e aparent real devin din ce în ce mai neclare, viața oamenilor pare să fie o simulare pe scară largă, capabilă de a genera imagini, de a crea noi realități și de a controla emoții. Percepem oare realitatea sau doar una dintre variantele ei? Nu cumva încă privim fascinați la o umbră jucată pe peretele unei peșteri? Sau am devenit demult o parte dintr-un joc de calculator, ale cărui erori revelează adevărul despre noi înșine?

Mintea în peșteră – O călătorie completă prin Teatrul VR

Gnothi seauton“ („Cunoaște-te pe tine însuți!”) e o inscripție de pe templul lui Apollo din Delphi. Imperativul accentuează limitarea ființei umane, dar în același timp, duce cu gândul mai departe, spre o misiune filozofică, spirituală și educațională. La fel cum Oedip, care era în căutarea adevărului, a călătorit la oracolul din Delphi, speranța dobândirii cunoașterii și a revelației se manifestă ca un drum spre un oracol digital în „EU SUNT (VR)”.

Prin sistemul VR, spectatorii devin participanți care mai întâi trebuie să treacă prin anumite etape pentru a atingen nivelul de pregătire necesar întâlnirii cu oracolul. Ei pleacă într-o călătorie meditativă, trec printr-o parabolă a mitului peșterii, în care semnele arhaice și arhitectura futuristă se întrepătrund, în timp ce fundamentul conștiinței umane este pus sub semnul întrebării. Experiența e o călătorie psihedelică, o experiență teatrală completă, care pare să nu aibă nimic exterior. Totuși, partea imersivă constă în structura audiovizuală a teatrului propriu-zis, născându-se treptat din experiențele și întrebările din mințile participanților.

În schița proiectului, decorul original al show-ului VR devine vizibil. Participanții trăiesc experiența realității virtuale pe cont propriu în interiorul unui cub acoperit cu material textil. Numărul de cuburi variază de la o locație la alta. În acest fel, decorul poate fi adaptat oricăror măsuri de igienă pe care viitorul le poate impune.

Echipa:
Designul jocului: Susanne Kennedy, Markus Selg, Rodrik Biersteker
Programare: Rodrik Biersteker
Design vizual: Markus Selg, Rodrik Biersteker
Design de sunet și compoziție: Richard Janssen
Text: Susanne Kennedy
Dramaturgie: Tobias Staab
Voci: Susanne Kennedy, Ixchel Mendoza Hernandez, Frank Willens, Ibadet Ramadani
Avatare: Ixchel Mendoza Hernandez, Benjamin Radjaipour, Thomas Hauser
Costume: Teresa Vergho
Producție: Ultraworld Productions (Berlin – Germania)
Management și distribuție: Something Great (Berlin – Germania)

Co-producție: Co-Production: Theater Commons Tokyo (Tokyo – Japonia) Volkstheater Wien (Vienna – Austria), Schauspielhaus Bochum / Oval Office (Bochum – Germania), Berliner Festspiele (Berlin – Germania), Münchner Kammerspiele (Munich – Germania), Kampnagel (Hamburg – Germania), Noordezon Festival (Groningen – Olanda) , Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt – Germania), Hellerau – European Centre for the Arts (Dresden – Germania), Onassis STEGI (Atena – Grecia)

Mulțumiri: Chiaki Soma, Christoph Gurk, the whole Oracle Team, Rafael Steinhauser, Anna Rausch, Lucas S. Maximiliano, Matthias Lilienthal

Susanne Kennedy (1977, Germania) este o regizoare de top în lumea teatrului. Estetica ei aparte și abordările originale introduc un nou curent în lumea teatrală din vest, concentrată pe masculo-centrism. În operele sale, distorsionate de măști, dialog playback, sosii și forme multimedia, actorii lansează o întrebare spectatorilor: „ce înseamnă să fii om?”. A studiat regie la Facultatea de Arte din Amsterdam, Olanda. În 2011 a fost invitată să lucreze la ”Kammerspiele” din München. Pentru piesa „Purgatoriu în Ingolstadt” a fost nominalizată pentru premiul „Regizorul tânăr al anului” de către revista ”Theater heute” în 2013. În ultimii ani a lucrat la Teatrul Volksbühne din Berlin și la Teatrul Kammerspiele din Münich,

Markus Selg

Markus Selg e un artist multimedia care explorează dinamica dintre mitul arhaic, tehnologia informației și conștiința umană. In lucrările sale, el examinează implicațiile și posibilitățile pe care le are traiul într-o lume virtuală, fără substanță, care a trecut printr-un proces complet de codare, transformându-se într-un flux constant de informație. Expoziții/show-uri: „COMING SOCIETY” și „ULTRAWORLD” 2019/2020 la Teatrul Volksbühne din Berline. În 2020, pentru „ULTRAWORLD”, a primit premiul Faust la categoria „cel mai bun design scenic”. A fost activ în diverse domenii, incluzând arta spectacolului în filme de lungmetraj și spectacole de operă.

 

Ultraworld Productions (Berlin, Germania, în coproducție cu Theater Commons Tokyo (Tokyo – Japonia) Volkstheater Wien (Vienna – AT), Schauspielhaus Bochum / Oval Office (Bochum – DE), Berliner Festspiele (Berlin – DE), Münchner Kammerspiele (Munich – DE), Kampnagel (Hamburg – DE), Noordezon Festival (Groningen – NL) , Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt – DE), Hellerau – European Centre for the Arts (Dresden – DE), Onassis STEGI (Athens – GR))

I AM (VR)

Instalație imersivă de Susanne Kennedy și Markus Selg

In the VR installation I AM (VR), Susanne Kennedy and Markus Selg, in collaboration with Rodrik Biersteker, explore new immersive theatre dimensions. The spectators immerse themselves in a virtual world using a VR headset. Only after the awareness of this new reality has been heightened over several stages is the time ripe for an encounter with the oracle. The future appears in the algorithms of the fractals. What question do you want to ask the oracle?

Susanne Kennedy (Germany, 1977) studied direction at the Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam, debuted on the Dutch stage. In 2011 she was invited to work at the Münchner Kammerspiele. For “Fegefeuer in Ingolstadt,” she was voted Young Director of the Year by Theater heute magazine in 2013. In recent years, she has been based at Volksbühne Berlin and Münchner Kammerspiele, produced “ULTRAWORLD” and “ORACLE” with Markus Selg in 2020. In her works, distorted by masks, playback dialogue, doppelgängers and multimedia, the actors confront the audience with a question: what does it mean to be human?

Markus Selg (Germany, 1974) is a multimedia artist exploring the dynamics between archaic myth and computer technology in forms of digital painting, sculpture, immersive installations, theatre and VR. Selection of exhibitions / performances: “COMING SOCIETY” and “ULTRAWORLD” 2019/2020 at Volksbühne Berlin. For “ULTRAWORLD” he received the Faust Award 2020 for best stage design. He has been active across a variety of genres, including performing art feature films, and opera productions.

Rodrik Biersteker (Netherlands, 1986) studied Design for Virtual Theater and Games at the HKU University of Arts in Utrecht. He is an interdisciplinary artist who primarily uses video and interactive technologies in a theatrical context. In recent years, there have been numerous collaborations with Susanne Kennedy in productions for the Ruhrtriennale, Münchner Kammerspiele and Volksbühne Berlin, the latest being “ULTRAWORLD” (2020) for he and Markus Selg were awarded the Faust prize for best stage/video design.

I Dream Therefore I Am: Virtual Reality of Human Consciousness

“The richest, maximally robust, and close-to-perfect VR-experience we currently know is our very own, ordinary, biologically evolved form of waking consciousness itself. VR is the best technological metaphor for conscious experience we currently have.” – Thomas Metzinger

Against the background of the analogy between the structure of human consciousness and VR experiences, old questions appear under new auspices. The epistemological problem of distinguishing the truth of things from the way they appear in our perception has occupied not only the history of philosophy since its beginnings – from Plato’s allegory of the cave to the questions of Buddhism to far beyond the Cartesian cogito … Who would decide for the red, who for the blue pill? The world on the wire has become a reality of life, only wireless. In a present in which the boundaries between virtual and supposedly real reality are becoming increasingly blurred, human life seems like a large-scale simulation that is increasingly capable of generating images, creating new realities and modulating emotions. Is what is depicted in our perception reality or one of many realities? Do we not still watch fascinated a shadow play on a cave wall? Or have we long since become part of a computer game in whose glitches the truth of our self is revealed?

Mind in the Cave – A trip through the total VR theater

Gnothi seauton“ (“Know thyself”) – as an inscription of the temple of Apollo in Delphi, the imperative accentuates the limitedness of the human being and at the same time points beyond it as a philosophical and spiritual educational mission. Just as the truth-seeking Oedipus made his way to the Delphic oracle, the hope for knowledge and enlightenment manifests itself in a digital oracle in the context of I AM (VR).

By means of a VR headset, the spectators become participants who first have to go through several stages until they are finally ready to meet the oracle. They embark on a meditative journey through a kind of virtual cave parable, in which archaic signs and futuristic architectures interpenetrate each other, while the foundations of human consciousness are called into question. The experience is a psychedelic trip, a total theatrical experience that seems to know no outside. And yet the immersive totality only marks an audiovisual framework for the actual theater, which slowly emerges from the experiences and questions in the consciousness of the participants.

In the installation sketch, the original setting of the VR performance becomes visible. The participants experience the virtual reality individually in the protected space of a fabric-covered cube. The number of cubes is variable from venue to venue. The setting outlined in this way can thus be adapted to any hygiene concepts of the future.

Credits
Game Design: Susanne Kennedy, Markus Selg, Rodrik Biersteker
Programming: Rodrik Biersteker
Visual Design: Markus Selg, Rodrik Biersteker
Sound Design & Composition: Richard Janssen
Text: Susanne Kennedy
Dramaturgy: Tobias Staab
Voices: Susanne Kennedy, Ixchel Mendoza Hernandez, Frank Willens, Ibadet Ramadani
Avatars: Ixchel Mendoza Hernandez, Benjamin Radjaipour, Thomas Hauser
Costume: Teresa Vergho
Production: Ultraworld Productions (Berlin – DE)
Management and Distribution: Something Great (Berlin – DE)
Co-Production: Theater Commons Tokyo (Tokyo – JP) Volkstheater Wien (Vienna – AT), Schauspielhaus Bochum / Oval Office (Bochum – DE), Berliner Festspiele (Berlin – DE), Münchner Kammerspiele (Munich – DE), Kampnagel (Hamburg – DE), Noordezon Festival (Groningen – NL) , Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt – DE), Hellerau – European Centre for the Arts (Dresden – DE), Onassis STEGI (Athens – GR)

Thanks to: Chiaki Soma, Christoph Gurk, the whole Oracle Team, Rafael Steinhauser, Anna Rausch, Lucas S. Maximiliano, Matthias Lilienthal

Susanne Kennedy (1977, Germany) is a leading theatre director whose singular aesthetic and approach introduce a fresh current to male-centric perspectives that ground Western theatre. In her works, distorted by masks, playback dialogue, doppelgängers and multimedia, the actors confront the audience with the question: what does it mean to be human? Kennedy studied direction at the Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. In 2011 she was invited to work at the Münchner Kammerspiele. For “Fegefeuer in Ingolstadt,” she was nominated Young Director of the Year by the Theater heute magazine in 2013. In recent years, she has been working frequently with the Volksbühne Berlin and the Münchner Kammerspiele.

Markus Selg

Markus Selg is a multimedia artist exploring the dynamics between archaic myth, digital technology and consciousness. In his works, he examines the implications and possibilities of living in an insubstantial, virtual world, a world that has gone through complete codification and turned into a steady flow of information. Selection of exhibitions / performances: “Coming Society” and “Ultraworld” 2019/2020 at Volksbühne Berlin. For “Ultraworld” he received the Faust Award 2020 for best stage design. He has been active across a variety of genres, including performing art feature films, and opera productions.

I AM (VR) instalație imersivă Susanne Kennedy

I AM (VR) instalație imersivă Susanne Kennedy

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »