VOCEA ȘI ACTORIA DE VOCE – BAZA EXPRESIVITĂȚII ȘI COMUNICĂRII

Vocea și actoria de voce – baza expresivității și comunicării

LUNI, 9 octombrie, ora 11 (sala lectură) și MARȚI, 10 octombrie, ora 11 (sala protocol)

 

Vocea și actoria de voce – baza expresivității și comunicării

Voice and voice acting – the basis of expressiveness and communication

 

Un atelier ce propune o călătorie în intimitatea metodelor, tehnicilor și particularităților actoriei centrate pe voce. Actoria este o artă cu un contur mult mai vag dar și mai delicat decât celelalte arte. Culoarea, forma, imaginația, valoarea acestei arte își au rădăcinile în dorința ființei umane de a explora viața și universul prin instrumentul cu cea mai mare versatilitate cu care este înzestrată ființa umană: vocea. În cadrul atelierului, participanții vor primi un set de metode practice prin care își pot valorifica vocea, dar și o idee despre lumea creării audiobook-urilor sau a dublajului.

Deceniul al doilea al acestui secol suprasaturat de informație pune un accent foarte mare pe eficiența comunicării.

Vocea este liantul ce poate purta cel mai clar nuanțele ideilor individuale și sper că fiecare participant își va descoperi și își va face auzită vocea.

 

A workshop proposing a journey into the intimacy of methods, techniques and particularities of voice-centered acting. Acting is an art with a much vaguer and more delicate contour than other arts. The color, the form, the imagination and the value of this art are rooted in the desire of the human being to explore life and the universe through the most versatile instrument that the human being is endowed with: the voice. During the workshop, participants will be given a set of practical ways to harness their voice, as well as an insight into the world of audiobook creation or dubbing.

The second decade of this information-saturated century places a huge emphasis on effective communication.

The voice is the medium best capable of conveying intricacies of thought and I hope each participant will discover their voice and make it heard.

 

Atelier susținut de Alexandru Unguru

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2023 program bilete spectacole

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »