CELULAR

MARȚI, 10 octombrie, ora 18 (sala mică, Teatrul Luceafărul)

»»» aici cumpărați online bilete cu locuri pentru acest spectacol »»»

 

Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași

CELULAR 

CELLULAR

 

CELULAR este un demers de cercetare artistică menit să extragă din câmpul generațional ai genZ și Millennials nevoile consumatorilor de cultură, predominant reprezentați de acest segment și să traseze posibile direcții performative relevante pentru publicul din prezent, dar și din viitor. Urmând modelul de multiplicare celulară, cele două performance-uri – CELULAR București și CELULAR Iași – deconstruiesc universul din spatele alegerii unor obiecte personale, precum și tipare mentale și comportamentale, printr-un labirint transgenerațional senzorial.

Valorificând experiența directă cu genZ și Millennials, din prima parte a proiectului, CELULAR București propune spectatorului o variantă gamificată de a parcurge contra cronometru o hartă emoțională proprie pentru a se conecta la celulele performer-ilor, la safe place-ul lor și la o următoare celulă, produs al interacțiunii dintre spectator și actor, cea a viitorului comun.

CELULAR Iași, punctează prin structura sa participativă, nevoia de întâlnire și de a împărtăși, ca acte necesare ale unui proces de autovindecare și chiar de supraviețuire. Performance-ul din Iași propune o conectare la propriile lumi interioare și la co-crearea unui aici și acum care poate contribui la noi perspective asupra poveștii pe care ne-o spunem despre noi, fie ca specie, fie individual.

Celula artistică București – Andu Dumitrescu (regie, video, sound design, concept spațiu), Jenniffer Corrales (artist, coordonator workshop-uri), Simona Pop (performer), Alex Mirea (performer), Vero Nica (documentare și editare text-celule, coordonator workshop-uri), Magda Cernea (coordonator workshop-uri).

Celula artistică Iași – creație colectivă de: Maria Comârlău (regie), Stanca Jabenițan (performer), Alexandru Chiculiță (performer), Ana Teodora Popa (sound design), Smaranda Ursuleanu (conținut social  media).

Celule creative București: Claudia Amuzica, Alexandru Andrei, Alexandru Botea, Irina Constantinescu, Oana Gabriela Corbu, Alexandra Duța, Maria Florina Mihaela, Cosmin Talmaciu, Ștefana Tărniceru, Mihai Vasilescu.

Celule creative Iași: Mihai Afloarei, Ana Călinescu, Ștefania Ciobanu, Emanuel Florea, Roxana Moraru, Mihaela Musteață, Beatrice Roman, Flavia Sandu, Alexandra Vieru.

CELULAR este un demers artistic al Asociației VAR Cultural, implementat în parteneriat cu Teatru FiX, Teatrul Bulandra, tranzit.ro/Iași, FITPTI, Teatrul din Stejar.

Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și susținut de Butan Gas.

 

CELLULAR is an artistic research approach aimed at extracting from the generational field of GenZ and Millennials the needs of cultural consumers, predominantly represented by this segment, and to draw possible performative directions relevant to the present and future audiences. Following the model of cellular multiplication, the two performances- CELLULAR Bucharest and CELLULAR Iași – deconstruct the universe behind the choice of personal objects, as well as mental and behavioral patterns, through a sensorial transgenerational maze.

Building on the direct experience with GenZ and Millennials in the first part of the project, CELLULAR Bucharest proposes to the spectator a gamified variant of running against the clock through their own emotional map in order to connect to the cells of the performers, to their safe place and to a next cell, the end product of the interaction between spectator and actor, that of a common future.

CELLULAR Iași, through its participatory structure, points out the need to meet and share, as necessary acts of a self-healing and even survival process. The performance in Iași proposes a connection to one’s own inner worlds and the co-creation of a here and now that can contribute to new perspectives on the story we tell about ourselves, either as a species or individually.

Artistic Cell Bucharest – Andu Dumitrescu (direction, videography, sound design, space concept), Jenniffer Corrales (artist, workshop coordinator), Simona Pop (performer), Alex Mirea (performer), Vero Nica (documentation and text-cell editing, workshops coordinator), Magda Cernea (workshops coordinator).

Artistic Cell Iași – collective creation by: Maria Comârlău (direction), Stanca Jabenițan (performer), Alexandru Chiculiță (performer), Ana Teodora Popa (sound design), Smaranda Ursuleanu (social media content).

Creative Cells Bucharest: Claudia Amuzica, Alexandru Andrei, Alexandru Botea, Irina Constantinescu, Oana Gabriela Corbu, Alexandra Duța, Maria Florina Mihaela, Cosmin Talmaciu, Ștefana Tărniceru, Mihai Vasilescu.

Creative Cells Iași: Mihai Afloarei, Ana Călinescu, Ștefania Ciobanu, Emanuel Florea, Roxana Moraru, Mihaela Musteață, Beatrice Roman, Flavia Sandu, Alexandra Vieru.

CELLULAR is an artistic initiative of the VAR Cultural Association, implemented in partnership with FiX Theater, Bulandra Theatre, tranzit.ro/Iași, FITPTI, The Oak Theatre.

Project co-financed by the National Cultural Fund Administration and supported by Butan Gas.
"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR
"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR

"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR

"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR

"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR

"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR

"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR

"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR

"Asociația VAR Cultural București, Teatru Fix Iași, Teatrul Luceafărul Iași CELULAR

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »