Wielopole, Wielopole, de Tadeusz Kantor (proiecție film)

CENTENAR TADEUSZ KANTOR

Tadeusz Kantor s-a născut în 1915, la Wielopole, în Polonia, şi a rămas în istoria culturală a secolului XX drept un inovator al artelor vizuale. Pentru regizorul polonez, teatrul este condiţionat de rememorare, este o artă care resimte continuu respiraţia morţii, pentru că, spune Kantor, „memoria transferă realitatea în trecutul care moare în continuu”.

Tadeusz Kantor was born in 1915 at Wielopole, in Poland and he is considered to be one of the biggest cultural personalities of the 20th-century, a pioneer of the visual arts. For the Polish director, the theatre is depending on remembering and it is an art which continually experiences the breath of death, because, like Kantor says: „The memory transforms reality into a past that is unceasingly dying.”

WIELOPOLE, WIELOPOLE

În timp ce Clasa moartă vorbeşte despre imposibilitatea reîntoarcerii în copilărie, Wielopole, Wielopole are ca motiv central reîntoarcerea imaginară în casa familială, ca urmare a acţiunii obsesive de vizionare a fotografiilor de familie. Kantor îşi continuă confruntarea cu memoria, cu trecutul şi cu limitele imaginaţiei, evocând spiritele propriei copilării petrecute în satul galiţian Wielopole. În acest spectacol autobiografic, Kantor confruntă sacrul cu întâmplările de zi cu zi, şi realitatea prezentului cu dublul său evocat.

While the Dead Class brings up the imposibility of returning to the chidlhood period, Wielopole, Wielopole is focused on the imaginary returning in the family house, as a result of obssesively watching family photos. Kantor continues his confrontation with the memory, the past and the limits of the imaginaton, raising spirits of his own chidlhood in the Galician village of Wielopole. In this autobiographic show, Kantor confronts the sacred with everyday happenings and the reality of the present with his awaked double.

Un spectacol de/A show by Tadeusz Kantor

Regie TV: Stanislaw Zajaczkowski

Produs de Televiziunea Polonă, 1984

1h 30 min

Marți, 6 octombrie, ora 12, sala Studio, UAGE Iași

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »