Hansel și Gretel, după Frații Grimm

Showcase Teatrul Luceafărul Iași

O formulă inedită pentru echipa artistică a teatrului ieșean, spectacolul combină storytelling-ul cu animația de obiecte. În adaptarea scenică interpreții sunt deopotrivă naratori și personaje, povestind, cu mijloace specifice teatrului de animație modern, întâmplările celor doi frați rătăciți în pădure. Echipa de creatori a lucrat într-o strânsă colaborare, stârnirea creativității și apariția ideilor fiind stimulate de tehnici de improvizație colectivă. Regizorul Ion Ciubotaru a creat „un spectacol de improvizație, în care imaginația privitorului e pusă serios la treabă. Am vrut un spectator activ, care să își facă propria poveste. Am renunțat la păpuși în accepția tradițională și am apelat la obiecte, care își părăsesc latura utilitară și capătă valențe teatrale. Vrem să demonstrăm că în teatru ficțiunea e cel mai important lucru și că, dacă visăm, putem să facem teatru din orice, cu orice.”

A unique formula for the Luceafărul Theater’s artistic team, the show combines storytelling with the animation of objects. In the stage adaptation, actors are both narrators and characters, telling the story of the two brothers lost in the woods using unusual means of the modern animation theatre. The creative team worked in close collaboration, boosting creativity and the appearance of ideas through collective improvisation techniques. The director Ion Ciubotaru created “a show of improvisation, where the imagination of the viewer is put to serious work. I wanted an active audience, who makes its own story. I gave up puppets in the traditional sense and we used objects, that leave their valent nature and get a theatrical side. We wanted to show that fiction is the most important thing in theatre and that if we dream, we can make theater out of anything, with anything.”

Distribuția: Carmen Mihalache, Liliana MavrișVîrlan, Alex Iurașcuși George Cocoș

Regia: Ion Ciubotaru

Dramatizare: Ramona Iacobuțe

Obiectescenice: Constantin Butoi

50 min

Sâmbătă, 3 octombrie, ora 11, sala mică

Hansel și Gretel

Hansel și Gretel

Hansel și Gretel

Hansel și Gretel

Hansel și Gretel

Hansel și Gretel, storytelling și teatru de obiecte

Hansel și Gretel, storytelling și teatru de obiecte

Hansel și Gretel, storytelling și teatru de obiecte

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »