Expoziție „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale în benzi desenate de Mihai I. Grăjdeanu

1-9 octombrie, ora 10-22 (foyer Teatrul Luceafărul): Expoziție „O SCRISOARE PIERDUTĂ” de I.L. Caragiale în benzi desenate de Mihai I. Grăjdeanu

EXPOZIȚIE Umorul lui Caragiale în benzi desenate!

Dacă scena și ecranul sunt cele care au întâietate în ce privește opera lui Ion Luca Caragiale, dacă editurile la rândul lor tipăresc și retipăresc opera scriitorului, de ce să nu îmbunătățim colecția Caragiale și cu elemente noi, care sunt adresate unui altfel de public: cel iubitor de benzi desenate! Și cum acest public este în majoritate format de generațiile tinere, de ce să nu folosim această cale de răspândire a culturii românești și celor care citesc mai puțin, se duc mai rar la teatru, dar răsfoiesc cu pasiune cărțile și revistele de benzi desenate! Personajele lui Caragiale pot deveni la fel de îndrăgite și populare, precum personajele autorilor de benzi desenate străini.

Caragiale ne stă drept exemplu și azi, la ceas aniversar (170 de ani de la naștere), povestirile și personajele sale pline de tâlc, metafore și adevăr, sunt mărturie că umorul la români nu are limite, nu are vârstă. Și dacă putem citi aceste schițe și momente și în benzi desenate, cu atât mai bine. De aici și ideea profesorului și autorului de benzi desenate Mihai Ionuț Grăjdeanu să abordeze opera marelui dramaturg în limbajul celei de a 9-a arte: banda desenată.

Lucrarea a dat naștere, cu un deceniu în urmă, unui întreg proiect: Comics Didactic – literatura română în benzi desenate, concept inițiat de Mihai I. Grăjdeanu și implementat de ani de zile, la cursurile de benzi desenate susținute de el în școli de stat și private, în muzee, la ateliere organizate în cadrul festivalurilor sau la întâlniri cu studenții ce-și doresc să devină profesori la rândul lor, căutând metode noi de a-și atrage elevii.

Caragiale’s Humour in Comics! EXHIBITION

If the stage and the screen take precedence over the work of Ion Luca Caragiale, if publishers print and reprint the writer’s work, why not improve the Caragiale collection with new elements, which are addressed to a different audience: the comic strip lover! And since this audience is mostly made up of the younger generations, why not use this way of spreading Romanian culture to those who read less, go to the theatre less often, but who are passionate about comic books and magazines! Caragiale’s characters can become just as popular and loved as the characters of foreign comic authors.

Caragiale is still an example for us today, on his 170th birthday, his stories and characters, full of wit, metaphors and truth, are testimony that Romanian humour has no limits, no age. And if we can also read these sketches and moments in comics, all the better. Hence the idea of comic strip author and teacher Mihai Ionuț Grăjdeanu to approach the work of the great playwright in the language of the 9th art: the comic strip.

A decade ago, the work gave birth to an entire project: Comics Didactic
Romanian literature in comics, a concept initiated by Mihai I. Grăjdeanu and
implemented for years, in comics courses held by him in state and private
schools, in museums, at workshops organized during festivals or at meetings
with students who want to become teachers as well, looking for new ways to
attract their students.

Expoziție Umorul lui Caragiale în benzi desenate! Mihai Ionuț Grăjdeanu

Expoziție Umorul lui Caragiale în benzi desenate! Mihai Ionuț Grăjdeanu

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »