Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință – expozitie de grafică

LIVE INDOOR
Centenar Friedrich Dürrematt
7-10 octombrie 2021, ora 10-22 (foyer etaj Teatrul Luceafărul): Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință – expozitie de grafică Friedrich Dürrenmatt (Centrul Dürrenmatt din Neuchatel Elveția, MNLR Iași)

Joi, 7 octombrie 2021, ora 16:45 (foyer etaj Teatrul Luceafărul): Vernisaj expoziție grafică Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință

„Pictez și scriu din același motiv: pentru că gândesc.”
Friedrich Dürrenmatt, 1978

Scriitorul Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) a lăsat moștenire și o operă picturală, iar expoziția realizată de Centrul de la Neuchatel, Elveția, care-i poartă numele, reunește o colecție reprezentativă de lucrări grafice și desene.

Relația dintre mit și știință apare repetat în multe dimensiuni tematice. Influența majoră a copilăriei la țară, mitologia greacă și creștină, reflecția asupra astronomiei și teoriei evoluționiste l-au urmărit întreaga viață și sunt prezente și în opera lui picturală. Tablourile și desenele lui Dürrenmatt se înscriu într-un context de referințe istorice, științifice, teologice și etice. Grație perspectivei globale adoptate, expoziția ne oferă șansa unei mai bune înțelegeri a complementarității figurative și literare a creativității lui.

Expoziția prezentă este o selecție din cea realizată de Centrul Friedrich Dürrenmatt din Neuchatel.

Parteneri: Centrul Friedrich Dürrenmatt Neuchatel, Muzeul Naional al Literaturii Romane Iași, Facultatea de Litere Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Dürrenmatt, grafician și pictor – O operă picturală între mit și știință - expozitie de grafică Friedrich Dürrenmatt

Mulțumiri Monica Salvan, Laura Terente.

Dürrenmatt, illustrator and painter –

A pictorial creation between myth and science

“I paint for the same reason that I write: because I think.”
Friedrich Dürrenmatt, 1978

The writer Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) also left a legacy of pictorial creations. The exhibition carried out at the Neuchatel Centre in Switzerland, which bears his name, brings together a representative collection of illustrations and drawings.

The relation between myth and science occurs repeatedly in several thematic perspectives. The strong influence of a childhood lived in the countryside, the Greek and Christian mythologies, the reflection upon astronomy and the Theory of Evolution have all followed him during his whole life and are present in his pictorial creations. Dürrenmatt’s paintings and drawings can be enlisted in a framework of historical, scientific, theological and ethical references. Thanks to the global perspective that he adopted, the exhibition offers us the chance of a better understanding of the figurative and literal complementarity of his creations.

The exhibition is a selection from the one organized by the Friedrich Dürrenmatt Centre in Neuchatel.

Partners: The Neuchatel Friedrich Dürrenmatt Centre, Iași National Museum of Romanian Literature

Many thanks to: Monica Salvan, Laura Terente.

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »