Tanoura

Marți, 4 octombrie, ora 19 (Palas Mall), miercuri, 5 octombrie, ora 19 (Grădina Palas) și joi, 6 octombrie, ora 18.30 (Esplanada Teatrul Luceafărul): TANOURA

Kayan Marionette Egypt Puppet Independent

Dansul popular egiptean TANOURA

Tanoura este un cuvânt din limba arabă care înseamnă „fustă”, iar dansul Tanoura este o manifestare artistică tradițională și folclorică arabă care poate fi văzută în diferite țări islamice, inclusiv în Egipt și Turcia. De asemenea, este una din activitățile interesante și spectaculoase din cadrul călătoriei Safari în Dubai. Dansul Tanoura este, pe de-o parte, simplu în mișcări, dar are și o anumită complexitate transcendentală, putând fi considerat un fel de ritual mistic, o formă de divertisment, mai ales pentru turiști. Dansul este de obicei executat de bărbați practicanți ai tradiției Sufi, pe muzică specifică. În acest tip de dans, un dansator, în timp ce poartă fuste foarte lungi și rotunde, se învârte în permanență, executând mișcări pe ritmuri interesante și distincte. Acest dans uimitor transmite semnificații unice privitorului și fiecare parte a spectacolului de teatru live prezintă publicului diferite semnificații, cum ar fi recunoștința față de natură, omenire, naștere și prosperitate, sau lauda lui Dumnezeu, mila, claritatea, lumina și transcendența, care pot fi văzute în diferite spectacole magnifice realizate de profesioniștii Tanoura.

Unii spun că dansul Tanoura poate fi descris ca o reprezentare evoluată a dervișilor rotitori Sufi, o parte importantă a sufismului, cunoscut pentru misticismul și modul său spiritual de închinare. Rotirea specifică tradiției Sufi este un act fizic de meditație în care sufiștii se învârt până când ating un nivel de extaz spiritual. Aceștia poartă haine albe lungi și se prezintă în grupuri, spre deosebire de prestația solo a dansatorilor de Tanoura. Mulți spun că, odată cu trecerea timpului, egiptenii au făcut adăugiri la dansul Tanoura pentru a-l face mai amuzant și mai distractiv, completând dansul cu tamburine, culori, lumini și muzică laică.

Știați că? – O fustă purtată de un dansator de Tanoura poate cântări până la 15 kilograme, iar dansatorii de Tanoura se prezintă purtând trei fuste, dacă nu chiar mai multe. Doar bărbații pot dansa Tanoura.

TANOURA Egypt folk dance

Tanoura is an Arabic word meaning “skirt” and Tanoura dance is a type of Arabic folkloric and traditional ceremonial act that can be seen in various Islamic countries, including Egypt and Turkey, not to mention it is one of the interesting and spectacular programs in Safari desert journey in Dubai. Tanoura dance has simplicity but also a lot of transcendental complexity, and can be considered as a kind of mystical ritual with entertainment and tourism splendors, which is usually performed by Sufi men while playing Sufi music. In this type of dance, a dancer, while wearing very long and round skirts like huge trays is constantly spinning around himself, performing interesting and distinct rhythms. This stunning dance conveys unique meanings to the viewer and each piece, as part of a live theater performance, introduces the audience to different meanings and concepts, such as signs of feeling and gratitude of nature, mankind, birth and prosperity, the praise of God, mercy, clarity, light, and transcendence that can be seen in various magnificent performances done by professional Tanoura.

Some say that the Tanoura can be described as an evolved depiction of the Sufi Whirling Dervishes, a major part of Sufism, known for its mysticism and spiritual way of worship. Sufi Whirling is a physical act of meditation where Sufis spin until they reach a level of religious ecstasy. They wear long white robes and perform in groups, unlike Tanoura’s solo performance. Many say that with the passing of time, Egyptians made additions to the Tanoura dance to make it more entertaining and fun, by adding tambourines, colours, lights, and music that is not necessarily religious.

Fun fact: One skirt worn by the Tanoura dancer can weigh up to 15 kilograms, and Tanoura dancers perform wearing three skirts, if not more. Only men can do Tanoura

With: Mohamed Abdelkader Abdelazim Elsayed

Directed:  Mohamed Fawzy

Dansul popular egiptean TANOURA

Dansul popular egiptean TANOURA

Dansul popular egiptean TANOURA

Dansul popular egiptean TANOURA

Dansul popular egiptean TANOURA

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »