Aici Moscova

PROIECȚIE INDOOR
Luni, 4 octombrie 2021, ora 20 (sala mică, Teatrul Luceafărul): AICI MOSCOVA (Unteatru Bucuresti)

de Iulia Pospelova

Traducere: Raluca Rădulescu

Cu: Nicoleta Lefter, Alex Călin, Liviu Romanescu, Răzvan Rotaru
Scenografia: Gabi Albu
Imagine: Carmen Tofeni
Montaj: Bogdan Giurcă
Light design: Dragoș Mărgineanu
Sound design și compoziție muzicală: Cristian Vieriu
Creație cinematică și mișcare scenică: Simona Deaconescu
Un spectacol de Catinca Drăgănescu

Relația unei fiice cu tatăl ei este ȋntotdeauna specială, dar cum se modifică ea dacă tatăl este un dictator celebru? Cum se simte când tata e un „monstru”? Care realitate e cea adevărată? Ȋntre atașament familial și conștiință politică, spectacolul propune o disecție pe viu a unui personaj controversat al istoriei secolului XX. Ne pune față ȋn față cu un proces sensibil atât al trecutului, cât și al prezentului, abolind morala binară a binelui versus rău. AICI MOSCOVA dinamitează ideea de adevăr unic și propune spectatorilor o experiență teatral – cinematică intensă, ȋn care aparatul de filmat devine personaj principal și reconstituirea adevărului un puzzle de rezolvat individual. Moscova (ȋncă) nu crede ȋn lacrimi.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Bucharest Unteatru

MOSCOW HERE

By Iulia Pospelova

Translation: Raluca Rădulescu

With: Nicoleta Lefter, Alex Călin, Liviu Romanescu, Răzvan Rotaru
Scenography: Gabi Albu
Image: Carmen Tofeni
Montage: Bogdan Giurcă
Light design: Dragoș Mărgineanu
Sound design and musical composition: Cristian Vieriu
Cinematic creation and stage movement: Simona Deaconescu
A show by Catinca Drăgănescu

The relationship between a father and his daughter is always special, but how does it change when the father is a famous dictator? How does it feel when the father is a “monster”? Which reality is true? Between family attachment and political awareness, the show aims to dissect live a controversial figure of the 20th century. It makes us face a sensitive process of both the past and the present, abolishing the binary moral of good versus evil. MOSCOW HERE destroys the idea of a singular truth and offers the audience an intense cinematic and theatrical experience, in which the camera becomes the main character, while discovering the truth is a puzzle to be solved individually. Moscow does not believe in tears (yet).

Editorial project co-financed by the National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. The National Cultural Fund Administration is not responsible for the content of the project or the way in which the results of the project may be managed. These are entirely the responsibility of the financial beneficiary.

AICI MOSCOVA (Unteatru Bucuresti)

AICI MOSCOVA (Unteatru Bucuresti)

AICI MOSCOVA (Unteatru Bucuresti)

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »