Anunț achiziție directă în vederea atribuirii contractului de servicii hoteliere

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași
Nr. 1896/22.09.2021

Anunț achiziție directă în vederea atribuirii contractului de servicii hoteliere, cod CPV – 55100000-1

Către:
Operatorii economici interesaţi

1. Descriere contract

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași cu sediul în strada Grigore Ureche nr.5, Iași dorește să achiziționeze prin procedură proprie de atribuire de servicii sociale ori alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2, servicii hoteliere 3*, cod CPV55100000-1, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, Focus Artă &Tehnologie, ediția a XIV-a ce se va desfășura în perioada 01.10.2021-10.10.2021.

Valoare maximă estimată a achiziţiei este 170,000 ron cu TVA

Cantitatea de servicii:

– 242 (douăsutepatruzecișidoi) camere single pentru 12 nopți, în perioada 30.09.2021 (inclusiv) – 11.10. 2021 (inclusiv);

– 212 (douăsutedoisprezece) camere duble pentru 11 nopți, în perioada 30.09.2021 (inclusiv)  – 10.10. 2021 (inclusiv);

Se va asigura micul dejun pentru persoanele cazate, prețul acestuia fiind inclus în contravaloarea serviciilor.

Ofertantul are obligația de a prezenta în ofertă disponibilitatea unității de cazare.

Se dorește achiziționarea de servicii hoteliere 3* cu mic dejun inclus cu un operator economic care să asigure prin situarea sa sau prin mijloace proprii de transport (pe propria cheltuială), accesul cât mai rapid a invitațiilor din festival la sediul instituției sau în locațiile unde vor avea loc evenimentele din cadrul festivalului.

Oferta trebuie să conțină în mod  obligatoriu numele hotelului propus pentru asigurarea spatiilor de cazare, accesul și staționarea gratuită în parcarea hotelului ofertat, pe perioada de desfășurare a festivalului  a mașinilor de diferite tonaje a participanților din festival (autovehicule, microbuze, autobuze, autocare, autoutilitare, camioane cu prelată de diferite tonaje, camioane cu semiremorcă, camioane cu remorcă, etc.).

În prețul (tariful) ofertat va fi inclus: mic dejun, taxa de parcare, taxa hotelieră, precum şi orice alte taxe prevăzute de dispozițiile legale in vigoare.

Hotelul trebuie să dispună de servicii și spațiu de depozitare a bagajelor.

Hotelul trebuie să dispună de restaurant și bar de zi/cafe-bar.

Tariful acceptat trebuie sa fie per cameră dublă/noapte și cameră single/noapte, cu și fără TVA și orice alte taxe și servicii incluse.

Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare în vederea încheierii contractului de achiziție publică : prețul cel mai scăzut /cameră.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de prestare servicii.

Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.

Limba de redactare a ofertei : română.

Plata se va face în contul de Trezorerie al operatorului economic, respectiv în 60 de zile de la data facturării, după efectuarea recepţiei serviciilor prestate. Nu se achită avans pentru executarea contractului.

Data și ora limită de depunere a ofertelor : Operatorii economici vor transmite ofertele către autoritatea contractantă, pe mail la adresa teatrul_lucefarul@yahoo.com sau la secretariatul instituției până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, respectiv 24.09.2021, ora 14.00.

Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a acestora nu vor fi luate în considerare.

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare.

Comisia de evaluare va analiza şi verifica ofertele primite, va solicita clarificări dacă este nevoie, şi va stabili câștigătorul achiziției.

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă operatorului economic căruia i se va atribui contractul de servicii.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »