Concurs pentru actor mânuitor păpuși-marionete, pictor, croitor-confecționer, pompier, șofer

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi organizează în data de  01.04.2015, ora 10.00,  concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Actor mânuitor păpuși-marionete, studii superioare, grad profesional II  din cadrul Compartimentului Artistic de Specialitate  – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;

Pictor, studii superioare, grad profesional I din cadrul Compartimentului Servicii de Producție de Specialitate – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Croitor-confecționer, studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Servicii de Producție de Specialitate – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;

Pompier, studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Administrativ  – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Șofer , studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Administrativ  – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

Cerere înscriere la concurs;

Actul de identitate (copie şi original);

Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;

Copia carnetului de muncă ;

Cazierul judiciar ;

Adeverinţă medicală  (de la medicul de familie);

Curriculum vitae.

 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:

1.Pentru postul de  actor mânuitor păpuși-marionete, studii superioare, grad profesional II 

– Studii  superioare de specialitate ;

-Experiență artistică.

Cerinţele postului:

-atragerea publicului prin prestația actorului;

-adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor;

-expresivitate corporală;

-limbaj artistic nonverbal;

-adaptarea la orice formă de spectacol teatral;

-creativitate și spirit de inițiativă.

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei probe practice;

-Interviu.

Proba practică  :

-Moment cu marionetă/păpușă (individual sau cu partener);

-Monolog (registru comic, registru dramatic);

-Poezie;

-Interpretarea unui cântec;

-Improvizație  pe o temă dată de comisie în timpul concursului;

-Moment de mișcare scenică (la cererea comisiei în timpul concursului).

 

2.Pentru postul de pictor , studii superioare, grad profesional I

-Studii superioare de specialitate;

-Experiență profesională.

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei probe practice (testarea abilităților și a aptitudinilor practice, îndemânare și abilitate);

-Interviu.

 

3.Pentru postul de croitor –confecționer, studii medii, treapta profesională I

– Studii medii;

– Experienţă profesională – minim 3 ani domeniu.

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei probe practice (executarea unui element de costum după o  schiță artistică și o schiță tehnică);

-Interviu.

 

4.Pentru postul de pompier, studii medii, treapta profesională I

– Studii medii;

– Experienţă profesională.

Condiții specifice :  Calificare Servant – Pompier

Concursul va consta în:

-Susținerea unei probe scrise;

-Interviu.

Bibliografie:

-Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-Manualul pompierului civil.

 

5.Pentru postul de  șofer , studii medii, treapta profesională I

-Studii medii;

-Experiență profesională- minim 1 an.

Condiții specifice:

-Permis de conducător auto categoria D;

-Certificat de competență profesională pentru transport persoane valabil (valabilitate 5 ani de la emitere);

-Aviz medical valabil de la Pol. CFR. (valabilitate 1 an de la emitere);

-Aviz psihologic valabil (valabilitate 1 an de la emitere).

Concursul va consta în:

-Susținerea unei probe scrise;

-Interviu.

Bibliografie:

Ordonanța de Guvern nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

OUG nr.11 pentru modificarea și completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordinul nr.980/30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere  și a activităților conexe acestora stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordinul nr.1567/2013 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora  stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor și infrastucturii nr.980/2011;

Regulamentul CE nr.561/2006 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă a conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activităților acestora;

OG nr.37/2007.

În vederea participării la concursuri, candidaţii vor depune dosarele de înscriere până la data de 04 Martie 2015,  ora 13.00

Relaţii la tel.0232/256022, int.16

DIRECTOR,

IOAN  HOLBAN

Insp. Res. Umane,

Enachi Cristina

 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2021

Programul aici »»»

Bilete aici »»»

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2021 Ediţia a XIV-a 1-10 octombrie 2021 ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE

Translate »