Concurs pentru actor mânuitor păpuși-marionete, pictor, croitor-confecționer, pompier, șofer

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi organizează în data de  01.04.2015, ora 10.00,  concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Actor mânuitor păpuși-marionete, studii superioare, grad profesional II  din cadrul Compartimentului Artistic de Specialitate  – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;

Pictor, studii superioare, grad profesional I din cadrul Compartimentului Servicii de Producție de Specialitate – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Croitor-confecționer, studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Servicii de Producție de Specialitate – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;

Pompier, studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Administrativ  – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Șofer , studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Administrativ  – 1 post – cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

Cerere înscriere la concurs;

Actul de identitate (copie şi original);

Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;

Copia carnetului de muncă ;

Cazierul judiciar ;

Adeverinţă medicală  (de la medicul de familie);

Curriculum vitae.

 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:

1.Pentru postul de  actor mânuitor păpuși-marionete, studii superioare, grad profesional II 

– Studii  superioare de specialitate ;

-Experiență artistică.

Cerinţele postului:

-atragerea publicului prin prestația actorului;

-adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor;

-expresivitate corporală;

-limbaj artistic nonverbal;

-adaptarea la orice formă de spectacol teatral;

-creativitate și spirit de inițiativă.

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei probe practice;

-Interviu.

Proba practică  :

-Moment cu marionetă/păpușă (individual sau cu partener);

-Monolog (registru comic, registru dramatic);

-Poezie;

-Interpretarea unui cântec;

-Improvizație  pe o temă dată de comisie în timpul concursului;

-Moment de mișcare scenică (la cererea comisiei în timpul concursului).

 

2.Pentru postul de pictor , studii superioare, grad profesional I

-Studii superioare de specialitate;

-Experiență profesională.

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei probe practice (testarea abilităților și a aptitudinilor practice, îndemânare și abilitate);

-Interviu.

 

3.Pentru postul de croitor –confecționer, studii medii, treapta profesională I

– Studii medii;

– Experienţă profesională – minim 3 ani domeniu.

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei probe practice (executarea unui element de costum după o  schiță artistică și o schiță tehnică);

-Interviu.

 

4.Pentru postul de pompier, studii medii, treapta profesională I

– Studii medii;

– Experienţă profesională.

Condiții specifice :  Calificare Servant – Pompier

Concursul va consta în:

-Susținerea unei probe scrise;

-Interviu.

Bibliografie:

-Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

-Manualul pompierului civil.

 

5.Pentru postul de  șofer , studii medii, treapta profesională I

-Studii medii;

-Experiență profesională- minim 1 an.

Condiții specifice:

-Permis de conducător auto categoria D;

-Certificat de competență profesională pentru transport persoane valabil (valabilitate 5 ani de la emitere);

-Aviz medical valabil de la Pol. CFR. (valabilitate 1 an de la emitere);

-Aviz psihologic valabil (valabilitate 1 an de la emitere).

Concursul va consta în:

-Susținerea unei probe scrise;

-Interviu.

Bibliografie:

Ordonanța de Guvern nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

OUG nr.11 pentru modificarea și completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordinul nr.980/30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere  și a activităților conexe acestora stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordinul nr.1567/2013 pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora  stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului transporturilor și infrastucturii nr.980/2011;

Regulamentul CE nr.561/2006 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă a conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activităților acestora;

OG nr.37/2007.

În vederea participării la concursuri, candidaţii vor depune dosarele de înscriere până la data de 04 Martie 2015,  ora 13.00

Relaţii la tel.0232/256022, int.16

DIRECTOR,

IOAN  HOLBAN

Insp. Res. Umane,

Enachi Cristina

 

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »