Concurs în vederea ocupării unui post vacant de croitor–confecționer

Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează în data de 14.10.2015, ora 10.00, concurs în vederea ocupării unui post vacant de croitor–confecționer, studii medii, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Servicii de Producție de Specialitate , cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;

Documentele necesare înscrierii la concurs:

– Cerere înscriere la concurs;
– Actul de identitate (copie şi original);
– Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;
– Copia carnetului de muncă ;
– Cazierul judiciar ;
– Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
– Curriculum vitae.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:

– Studii medii;
– Experienţă profesională – minim 3 ani în domeniu.
Concursul va consta în:
-Susţinerea unei probe practice (executarea unui element de costum după o schiță artistică și o schiță tehnică);
-Interviu.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere până la data de 16 Septembrie 2015, ora 13.00 la sediul Teatrului ’’ Luceafărul’’ Iași, Birou Personal. Relaţii la tel.0232/256022, int.16.

DIRECTOR,
IOAN HOLBAN

Insp. Res. Umane,
Enachi Cristina

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2021

Programul aici »»»

Bilete aici »»»

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2021 Ediţia a XIV-a 1-10 octombrie 2021 ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE

Translate »