Anunț pentru  achiziție directă în vederea atribuirii contractului de servicii hoteliere

Anunț pentru  achiziție directă în vederea atribuirii contractului de servicii hoteliere, cod CPV – 55100000-1

 1. Achizitor: Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași
 2. Specificațiile serviciilor:

– Serviciile hoteliere se vor realiza la hotel categoria 3 stele, dotat cu restaurant.

 1. Cantitatea de servicii: 1 cameră single pentru 1 persoană, respectiv cu intrare în data de 8.01.2020 și plecare în data de 31.03.2020. Se va asigura micul dejun pentru persoana cazată, prețul acestuia fiind inclus în contravaloarea serviciilor.
 2. Locul de prestare a serviciilor: Operatorul economic va asigura prestarea serviciilor în orașul Iași.
 3. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare în vederea încheierii contractului de achiziție publică : prețul cel mai scăzut/cameră.
 4. Moneda în care se transmite oferta de preț : RON.
 5. Limba de redactare a ofertei : română.
 6. Data și ora limită de depunere a ofertelor : 08.01.2020, ora 12.00.
 7. Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă în plic închis, până la împlinirea termenului limită de depunere a ofertelor mai sus menționat, la secretariatul instituției Teatrului pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași, strada Grigore Ureche nr.5.
 8. Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a acestora nu vor fi luate în considerare.
 9. Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă operatorului economic căruia i se va atribui contractul de servicii.
 10. Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com și la telefon 0232/256.022 interior 13.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

 

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »