Anunț  achiziție directă în vederea atribuirii contractului de servicii hoteliere

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași

Nr. 1964/24.09.2020

 

Anunț  achiziție directă în vederea atribuirii contractului de servicii hoteliere

 cod CPV – 55100000-1

Către:

Operatorii economici interesaţi

 

1.Descriere contract

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași cu sediul în strada Grigore Ureche nr.5, Iași dorește să achiziționeze prin procedură proprie de atribuire de servicii sociale ori alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2, servicii hoteliere 3*, cod CPV55100000-1, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, ediția a XIII-a ce se va desfășura în perioada 02.10.2020-07.10.2020.

Valoare maximă estimată a achiziţiei este 3100 lei cu TVA

Cantitatea de servicii:

– 2 (două) camere single pentru 4 nopți, în perioada 02.10.2020 -04 .10. 2020 respectiv 06.10.2020-08.10.2020

– 2 (două) camere duble pentru 4 nopți, în perioada 02.10.2020 -04 .10. 2020 respectiv 06.10.2020-08.10.2020

Se va asigura micul dejun pentru persoanele cazate, prețul acestuia fiind inclus în contravaloarea serviciilor.

Ofertantul are obligația de a prezenta în ofertă disponibilitatea unității de cazare.

Se dorește achiziționarea de servicii hoteliere 3 * cu mic dejun inclus cu un operator economic care să asigure prin situarea sa, accesul cât mai rapid a invitațiilor din festival la sediul instituției sau în locațiile unde vor avea loc evenimentele din cadrul festivalului.

Oferta trebuie să conțină, obligatoriu, accesul gratuit a mașinilor de diferite tonaje a participanților din festival.

Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare în vederea încheierii contractului de achiziție publică : prețul cel mai scăzut /cameră.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de prestare servicii.

Moneda în care se transmite oferta de preț : lei.

Limba de redactare a ofertei : română.

Plata se va face în contul de Trezorerie al operatorului economic, respectiv în 60 de zile de la data facturării, după efectuarea recepţiei serviciilor prestate. Nu se achită avans pentru executarea contractului.

Data și ora limită de depunere a ofertelor : Operatorii economici vor transmite ofertele către autoritatea contractantă, pe mail la adresa teatrul_lucefarul@yahoo.com sau la secretariatul instituției până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, respectiv 28.09.2020, ora 16.00.

Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a acestora nu vor fi luate în considerare.

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare.

Comisia de evaluare va analiza şi verifica ofertele primite, va solicita clarificări dacă este nevoie, şi va stabili câștigătorul achiziției.

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă operatorului economic căruia i se va atribui contractul de servicii.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »