Anunț

În urma sedinței privind selecţia dosarelor, în vederea participării la concursurile  pentru ocuparea funcțiilor de MÂNUITOR MONTATOR DECOR, ACTOR MÂNUITOR PĂPUȘI-MARIONETE ȘI ȘOFER din data de  10.10.2019,  comisiile   de concurs, conform proceselor – verbale au stabilit următoarele:

       Situația dosarelor  pentru participarea la concurs în vederea ocupării postului de mânuitor montator decor:

  1. DODAN CĂTĂLIN ( cerere de participare nr. 2436/25.09.2019) ADMIS

Dl. Dodan Cătălin este  așteptatat  joi 10 octombrie 2019, ora 11.00  la sediul  Teatrului în vederea susţinerii probelor  de concurs.

       Situația dosarelor  pentru participarea la concurs în vederea ocupării postului de șofer:

  1. ENĂCHIUC MIHAI   (2422/24.09.2019) ADMIS
  2. MIHALACHE NECULAI ( 2536/02.10.2019) ADMIS

Candidații  sunt așteptați  joi 10 octombrie 2019, ora 08.00  la sediul  Teatrului în vederea susţinerii probelor  de concurs.

         Situația dosarelor pentru participarea la concurs în vederea ocupării postului de actor mânuitor păpuși-marionete:

  1. MAFTEI DRAGOȘ-NICOLAE (cerere participare nr.2423/24.09.2019) ADMIS
  2. 2.VALACU  LUCIAN (cerere participare nr.2493/30.09.2019 ) RESPINS (nu corespunde cerințelor de vechime în muncă solicitate în anunțul de participare)
  3. MARIAN ALEXANDRA-IOANA (cerere participare nr. 2580/03.10.2019 ) RESPINS (nu corespunde cerințelor de vechime în muncă solicitate în anunțul de participare)
  4. SANDU  FLAVIA (cerere participare nr. 2541/02.10.2019) RESPINS (nu corespunde cerințelor de vechime în muncă solicitate în anunțul de participare)

Dl. Maftei Dragoș este  așteptatat  joi 10 octombrie 2019, ora 09.00  la sediul  Teatrului în vederea susţinerii probelor  de concurs.

Conform Codului Muncii – Republicat, Art.16 pct. (5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

     Munca prestată în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată , constitutie vechime în muncă și nu munca prestată în baza unor contracte de drepturi de autor sau colaborare.  

          Eventualele contestații ,  sunt așteptate  până luni 07 octombrie 2019, ora 13.30   la  sediul  Teatrului ‘Luceafărul’ Iași – Birou Personal.

   DIRECTOR,                                                                      Inspector de specialitate

IOAN HOLBAN                                                                               Enachi Cristina

 

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »