Un proiect pentru implementarea senzației că mai trebuie ceva

Joi, 7 octombrie, ora 19 (Galeria Borderline)

UN PROIECT PENTRU PLEMENTAREA SENZAȚIEI CĂ MAI TREBUIE CEVA 

Expoziție George Roșu 

„Un proiect pentru implementarea senzației că mai trebuie ceva este o critică adusă sistemului de valori introdus în timp în cercurile culturale din România care subliniază elemente volatile și nereprezentative unor idei cu adevărată valoare culturală. Adesea proiectele artistice sunt sintetizate într-un set de principii standardizat fără a fi transpuse printr-un filtru real care să înțeleagă “uman” importanța acestora. Prin această expoziție aducem în atenția publicului faptul că un proiect poate avea un fundament esențial și în lipsa unor formalități.” Georgia Țidorescu – curator

„Se conturează un ritual sinonim cu dependența în viața spațiilor de artă independente din România. Este ritualul aplicării și al raportării. O dependență a unui cerc vicios. Artistul devine pe rând contabil, teoretician, antropolog, sociolog chiar.

Un dans al hârtiilor, pe muzica deseori falsă a unei fanfare tipice vieții culturale în care ne învârtim.

Dacă metoda în sine de a produce artă ar deveni actul artistic în sine, ar mai avea rost finalizarea oricărui proiect propus?” George Roșu

George Roşu trăieşte în Cluj-Napoca şi lucrează oriunde. Foloseşte cuvântul ca material şi conturul ca suport al acestuia. Consideră că umorul face parte din istoria artei şi îl foloseşte în lucrările sale, fie ele desene sau fragmente video. Este co-fondator al spaţiului de artă RAFT și al spațiului Artă.nonstop Sibiu.

A project to implement the feeling that something more is needed

George Roșu Exhibition

“A project to implement the feeling that something more is needed is a critique of the value system introduced over time in the Romanian cultural circles, which emphasizes volatile and unrepresentative elements of ideas with true cultural value. Artistic projects are often synthesized in a set of standardized principles without being translated through a real filter that understands their ‘human’ importance. Through this exhibition we bring to the public’s attention the fact that a project can have an essential foundation even in the absence of formalities.” Georgia Țidorescu – curator

“A ritual synonymous with dependency is emerging in the life of independent art spaces in Romania. It is the ritual of applying formalities and reporting numbers. A dependency of a vicious circle. The artist becomes accountant, theorist, anthropologist, sociologist even.

A dance of papers, to the often false music of a fanfare typical of the cultural life in which we are living.

If the method itself of producing art became the artistic act itself, would there be any point in completing any proposed project?” George Roșu

George Roșu lives in Cluj-Napoca and works everywhere. He uses words as material and the brush as their support. He believes that humour is part of art history and uses it in his works, be they drawings or video fragments. He is co-founder of the art space RAFT and of the space Artă.nonstop in Sibiu.

Expoziție George Roșu - Un proiect pentru implementarea senzației că mai trebuie ceva
Expoziție George Roșu - Un proiect pentru implementarea senzației că mai trebuie ceva
advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »