Lansare de carte Teatrul și publicul său tânăr. Realități românești

Joi, 11 octombrie, ora 18,30, foyer

Lansare de carte Teatrul și publicul său tânăr. Realități românești (coord. Oltița Cîntec)

Teatrul pentru publicul tânăr e, în România, o specie de dată mai recentă, cu eșantioane reprezentative atât în instituții de stat (misiunea de a lucra pentru publicul tânăr e atribuită teatrelor pentru copii și tineret), dar și în companii independente, cu rezultate remarcabile. Nevalorizat încă în teatrul românesc la nivelul la care ar trebui și pe care l-ar merita, teatrul pentru publicul tânăr e o realitate autohtonă spre care e cazul să privim mai insistent, păstrând pasul cu așteptările generației Z și ale celei alfa care îi urmează. (Oltița Cîntec)

In Romania, theatre for young audiences is a rather recent species, with representative landmarks in both state institutions (the mission to work for young audiences is given to children and youth theatres) and independent companies with remarkable results. Not yet valorized by Romanian theatre to the level that it should be, theatre for young audiences is an autochthonous reality that we should focus more on, keeping the pace with the expectations of Generation Z and Generation Alpha that follows. (Oltița Cîntec)

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »