Lansare carte Călin Ciobotari – Recitindu-l pe Gorki. Un teatru la marginea crizei

LIVE INDOOR
Vineri, 8 octombrie 2021, ora 18.30 (foyer Teatrul Luceafărul): lansare carte Călin Ciobotari, Recitindu-l pe Gorki. Un teatru la marginea crizei

De ce ar scrie cineva, în România secolului XXI, o carte despre teatrul lui Gorki? E o întrebare care mi s-a adresat și pe care, lucrând la acest volum, mi-am adresat-o eu însumi. Tacit, decizia aceasta o luasem cu ani în urmă, când, pus în situația de a furniza bibliografii studenților de la Teatru, am constatat că Gorki este pentru noi un dramaturg fals-cunoscut, redus la maximum trei texte (Azilul de noapte, Copiii soarelui și Vassa Jeleznova) și comentat mai degrabă prin intermediul unor spectacole decât prin intermediul operei propriu-zise. În mod ciudat, întreținem cu acest dramaturg un mare grad de familiaritate, însă în realitate știm foarte puține despre teatrul său. Iată de ce am convingerea că apariția unui studiu dedicat unei astfel de teme nu este un demers lipsit de pragmatism.

Why would anyone, in 21st Century Romania, write a book on Gorky’s theatre? This is a question I have been asked and that, while working on this volume, I have also asked myself. Tacitly, I had taken this decision years ago, when, faced with the situation of having to deliver reference lists to the Theatre students, I noticed that, for us, Gorky is only a falsely-known playwright, reduced to a maximum of three texts (The Lower Depths, Children of The Sun, Vassa Zheleneznova), and commented more through the agency of certain productions than through the writings themselves. Oddly, we keep having a high degree of familiarity with this dramaturge, when, in reality, we know very little about his theatrical works. This is why I am confident that publishing a study dedicated to such a topic is not an unreasonable endeavour.

Lansare carte Călin Ciobotari – Recitindu-l pe Gorki. Un teatru la marginea crizei

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »