„EMOȚIILE” ÎN TEATRUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

DUMINICĂ, 8 octombrie, orele 11-14 (sala lectură, Teatrul Luceafărul) și orele 16-19 (sala lectură, Teatrul Luceafărul)

 

„EMOȚIILE” ÎN TEATRUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE

„EMOTIONS” IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION THEATRE

Workshop Delia Gavlițchi

 

De la conturarea noțiunii de copilărie și până astăzi, societatea adultă a încercat să reglementeze produsele culturale sau de divertisment adresate copiilor. Acest lucru s-a dovedit un efort sisific având în vedere viteza cu care se dezvoltă și se remodelează noile generații.
„The arts are not a matter of age but curiosity”/„Artele nu țin de vârstă, ci de curiozitate” (Small Size Network). Consumul cultural nu ar trebui să fie o chestiune care ține de vârstă și nici de reglementări, ci de simțire, de curiozitate și de valorile comune. În cadrul atelierului de teatru pentru educație timpurie destinat actorilor de la Teatrul Luceafărul vom explora simțurile și percepțiile în formare, din perspectivă estetică și artistică în căutarea unui limbaj performativ simplu, clar, blând și sincer potrivit pentru cel mai tânăr public – copiii 0 – 6 ani.

 

From the very beginning of the notion of childhood until today, adult society has tried to regulate cultural or entertainment products aimed at children. This has proved to be a Sisyphean effort given the speed at which new generations are developing and reshaping themselves.

“The arts are not a matter of age but curiosity” (Small Size Network). Cultural consumption should not be a matter of age nor of regulations, but of feeling, curiosity and shared values. In the theatre workshop of early childhood education, aimed at the actors from the Luceafărul Theatre, we will explore the developing senses and perceptions from an aesthetic and artistic perspective in search of a simple, clear, gentle and sincere performative language suitable for the youngest audience – children up to 6 years old.

 

„Emoțiile” în teatrul pentru educație timpurie Workshop Delia Gavlițchi

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »