Țara unde copacii zboară

Eugenio Barba

Țara unde copacii zboară / The Country where Trees Fly

Într-o provincie liniștită din Danemarca, la Hostelbro, se fac pregătiri pentru cea de-a 50-a aniversare a Odin Teatret, compania care a schimbat direcția teatrului în a doua jumătate a secolului XX, sub îndrumarea lui Eugenio Barba. Aniversarea atrage aici grupe de copii, tineri și artiști din întreaga lume, care conferă energie unui eveniment colectiv cu acrobațiile, muzica și vocile lor. Odin Teatret nu este doar o companie de teatru, este o comunitate extinsă și atemporală, un flux vizionar și un ritm intransigent al vieții, o împletitură de umanitate sălbatică a cărei constanță, intuiții, paradoxuri și orizonturi sunt examinate cu tandrețe în film. Timp de jumătate de secol, actorii, care sunt și zidari-croitori-organizatori, auditorul, un poștaș profesor universitar, o fermă închiriată teatrului și regizorul, sudor-pădurar, au contribuit cu toții la crearea acestui parteneriat la nivel de viziune politică și valoare universală a artei.

In a quiet Danish province, in Hostelbro, preparations are ready for the 50th aniversary of the Odin Teatret, the company which changed the direction of theatre in the second half of the twentieth century under the guidance of Eugenio Barba. From the most far-reaching latitudes of the planet – Kenya, Bali, Brazil, India and Europe, too – teams of children, youths and artists come to bring energy to this collective event with their acrobatics, music and voice , all under the impetuous gaze of the barefoot, white-haired director. The Odin Teatret is not just a theatre company; it is an extensive and timeless community, a visionary flow and uncompromising pace of life, it is a tangle of wild humanity whose constancy, intuitions, paradoxes and horizons are tenderly examined in this film. For half a century, actors who are also bricklayers-dressmakers-organisers, the auditor a postman-academic, a farm loaned to the theatre and the director a welder-woodsman, have all given rise to this partnership of political vision and universal value of art.

Regia: Jacopo Quadri, Davide Barletti (2015)

Luni, 10 octombrie, ora 12, sala Studio Universitatea de Arte “George Enescu”

Țara unde copacii zboară

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »