Expoziția Scufundați în virtual

În perioada 1-10 octombrie 2021

Ora 10-22 (Teatrul Luceafărul foyer): Expoziție SCUFUNDAȚI ÎN VIRTUAL

Curator Cristina Rusiecki

Tehnologia de ultimă generație care a pătruns în teatru, lumile virtuale și laserele, luminile inteligente pot crea imagini miraculoase. Scufundarea în realitatea virtuală, care devine, din ce în ce mai pronunțat, opțiunea noastră de viață, a antrenat modificări substanțiale în modul de a privi lumea, în rapiditatea cu care căutăm și înghițim informația, în felul în care interacționăm. Scufundați în virtual înseamnă o doză substanțială de singurătate fizică, dar și posibilitatea de a ne crea lumi imaginare, în care contactul cu realitatea apare din ce în ce mai diluat. Sau aproape stins. Poate că celebrul titlu a lui Calderón de la Barca, Viața e vis, nu a fost nicicând mai actual.

Expoziția Scufundați în virtual s-a născut ca o extensie a volumului Un CLICK și… 1000 de realități. New media în teatrul românesc. Autoarea, criticul de teatru Cristina Rusiecki, a considerat că teatrul ultimilor ani oferă unele imagini atât de spectaculoase încât merită văzute de iubitori de artă din mai multe orașe. Expoziția pune accentul pe imaginile care îmbină corpul viu al actorului, elementul viață, cu liniile geometrice sau frânte, nenaturale, cu misterioasele (i)realități oferite de tehnologie sau cu fotografiile din dronă.

THE “SUNK INTO THE VIRTUAL” EXHIBITION

Curator Cristina Rusiecki

The latest technology which has infiltrated theatre, such as virtual lights, lasers and intelligent lighting, can create miraculous images. Sinking into virtual reality, which is becoming our prominent choice in life, has brought substantial differences to the way we see the world now, the speed with which we search and retain information and the way we interact with one another. “Sunk into the virtual” is a substantial dose of physical loneliness, but also the possibility of creating imaginary worlds, in which the contact with reality seems to be more and more diluted. Or almost inexistent. Maybe Calderón de la Barca’s famous title “Life is a dream” has never been timelier.

The “Sunk into the virtual” exhibition was born as an extension to the book “A CLICK and… 1000 realities. New Media in Romanian Theatre”. The author, theatre critic Cristina Rusiecki, believed that theatre, in the last years, has offered spectacular images that deserve to be seen by art lovers in more cities. The exhibition puts emphasis on the images which combine the lively body of the actor, the element of life, with the geometric or uneven and unnatural lines, with the mysterious (un)realities offered by technology or pictures taken by drones.

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2023 program bilete spectacole

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »